Read Message  

SUBJECT:Re: Lumpen..
FROM:Poeten <registered user>
INFO: 
DATE:2020-07-30 23:30
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/42894/117

Hur lång gröntjänst, fältveckor?

Anonymous wrote Re: Lumpen.. at 2020-07-30 22:59
> Jag var Malaj, eller depåvärnpliktig som det hette. Var lite jobbigt
> och blev en del röra på luckan men sen blev jag befordrad. Jag fick
> vara Specialmalaj och fick ansvar för att räkna bilarna som körde in
> och ut, jag fick ett helt eget rum en bra bit bort. Bästa tiden i mitt
> liv.
>
> Anonymous wrote Re: Lumpen.. at 2004-11-02 19:31
> > Finns det någon sida om det "militära språket"
> > Ja ni vet vad jag menar..

CURRENT THREAD FROMWHEN
Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
   Re: Lumpen.. Cruiser 6076 days ago
   Re: Lumpen.. InzZzomnia 6076 days ago
   Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
   Re: Lumpen.. Zetar 6076 days ago
      Re: Lumpen.. felplacerad 6076 days ago
         Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
            Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
               Re: Lumpen.. Gabbeon 6076 days ago
                  Re: Lumpen.. felplacerad 6076 days ago
                  Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                  Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                     Re: Lumpen.. felplacerad 6076 days ago
                        Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                           Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                           Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                              Re: Lumpen.. InzZzomnia 6076 days ago
                                 Re: Lumpen.. Cruiser 6076 days ago
                                 Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                                    Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                                       Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                                          Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                                             Re: Lumpen.. Centurion 6075 days ago
                                                Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                                                   Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                                      Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                                      Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                                                      Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                                                         Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                                            Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                                                               Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                                               Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                                                               Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                 Re: Lumpen.. Centurion 6075 days ago
                  Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
   Re: Lumpen.. Jake the Horse 6076 days ago
      Re: Lumpen.. Cruiser 6076 days ago
      Re: Lumpen.. Henrik 6076 days ago
         Re: Lumpen.. InzZzomnia 6076 days ago
         Re: Lumpen.. Pucko 6076 days ago
         Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
            Re: Lumpen.. Pucko 6075 days ago
               Re: Lumpen.. owlie 6075 days ago
                  Re: Lumpen.. Pucko 6075 days ago
                     Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                        Re: Lumpen.. Jake the Horse 6075 days ago
                           Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                           Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                              Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                              Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                                 Re: Lumpen.. Cruiser 6075 days ago
                                    Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                       Re: Lumpen.. Cruiser 6075 days ago
                              Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                              Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                 Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                 Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                    Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                       Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                          Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                          Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                          Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                             Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                 Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                                    Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                    Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
                                    Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                    Re: Lumpen.. Cruiser 6075 days ago
                                       Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                          Re: Lumpen.. Cruiser 6075 days ago
                                    Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
         Re: Lumpen.. Jake the Horse 6076 days ago
            Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
               Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
               Re: Lumpen.. Jake the Horse 6076 days ago
               Re: Lumpen.. felplacerad 6076 days ago
                  Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                     Re: Lumpen.. Anonymous 6076 days ago
                     Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
               Re: Lumpen.. Jake the Horse 6076 days ago
                  Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                     Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                        Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                           Re: Lumpen.. Ben Dover 6075 days ago
                              Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                 Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
                                    Re: Lumpen.. Cruiser 6075 days ago
   Re: Lumpen.. jobbigvolvo 6075 days ago
   Re: Lumpen.. Stoney 6075 days ago
      Re: Lumpen.. Jake the Horse 6075 days ago
      Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
      Re: Lumpen.. Cruiser 6075 days ago
         Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
            Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
               Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
      Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
         Re: Lumpen.. Jake the Horse 6075 days ago
            Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
               Re: Lumpen.. Jake the Horse 6075 days ago
      Re: Lumpen.. dexton 6075 days ago
      Re: Lumpen.. Stoney 6075 days ago
   Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
   Re: Lumpen.. Anonymous 6074 days ago
   Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
   Re: Lumpen.. Jake the Horse 6075 days ago
      Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
         Re: Lumpen.. Jake the Horse 6075 days ago
            Re: Lumpen.. InzZzomnia 6075 days ago
   Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
   Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
   Re: Lumpen.. Cruiser 6075 days ago
      Re: Lumpen.. Anonymous 6075 days ago
      Re: Lumpen.. Anonymous 6074 days ago
   Re: Lumpen.. Anonymous 327 days ago
   Re: Lumpen.. Anonymous 327 days ago
   Re: Lumpen.. Anonymous 327 days ago
      Re: Lumpen.. Poeten 327 days ago

Webmaster: Apachez