Read Message  

SUBJECT:Re: Vilken Linux och varför...=)
FROM:root <registered user>
INFO: 
DATE:2003-03-14 22:17
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/3197/52

hmm, egentligen vågar jag inte ens fråga, men jag gör det ändå:))

Det är väl ändå inte så att du överväger att köra TBGv2 på Gentoo??

att välja Gentoo framför Debian på en maskin som har enorma krav
på uptime och stabilitet.......hmmmm
Apachez wrote Re: Vilken Linux och varför...=) at 2003-03-14 17:18
> så jag kan ta debian disketterna mao och dunka in gentoo ? ;-)
>
> Känns bättre om det fanns en howto i ämnet utan att man ska behöva
> läsa igenom 150 olika sidor som hänvisar till varandra..
>
> Anonymous wrote Re: Vilken Linux och varför...=) at 2003-03-14 16:03
> > Varför tog du inte med meningen efter när du ändå höll på att klippa
> > och klistra?
> >
> > "The best choice now is to use boot disks from another distro such as
> > Slackware."
> >
> > Apachez wrote Re: Vilken Linux och varför...=) at 2003-03-14 14:36

CURRENT THREAD FROMWHEN
Vilken Linux och varför...=) Keyser Soze 5884 days ago
   Re: Vilken Linux och varför...=) Harald Bluetooth 5884 days ago
      Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5884 days ago
         Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5884 days ago
         Re: Vilken Linux och varför...=) Harald Bluetooth 5884 days ago
         Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5804 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5803 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5803 days ago
         Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5884 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Keyser Soze 5884 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) rehabdoll 5884 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5884 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5884 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5884 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) KennethA 5883 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5883 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) KennethA 5883 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5883 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5882 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5882 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5882 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5882 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5883 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5883 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5882 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5882 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Harald Bluetooth 5884 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Keyser Soze 5884 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5884 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5884 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Harald Bluetooth 5884 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5884 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) root 5884 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5884 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5884 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) KeX3 5884 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5883 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5883 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) root 5883 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5883 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) root 5883 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5883 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) root 5883 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) Keyser Soze 5882 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5882 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) root 5882 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5882 days ago
                              Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5882 days ago
                                 Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5882 days ago
                                    Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5882 days ago
                                       Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5882 days ago
                                          Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5882 days ago
                                             Re: Vilken Linux och varför...=) root 5882 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5882 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) root 5882 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5882 days ago
                                                   Re: Vilken Linux och varför...=) root 5882 days ago
                                                      Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5694 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) MikaelS 5882 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) epitaph 5881 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) pheur 5882 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) BArTh 5694 days ago
                              Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5694 days ago
                                 Re: Vilken Linux och varför...=) BArTh 5694 days ago
                                    Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5694 days ago
                                       Re: Vilken Linux och varför...=) BArTh 5694 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5804 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) pheur 5804 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5882 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5804 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) BArTh 5694 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5694 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5694 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5694 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 371 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) KeX3 5694 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5694 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5694 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) imsoja 5694 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) root 5694 days ago

Webmaster: Apachez