Read Message  

SUBJECT:Re: Vilken Linux och varför...=)
FROM:root <registered user>
INFO: 
DATE:2003-03-14 22:17
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/3197/52

hmm, egentligen vågar jag inte ens fråga, men jag gör det ändå:))

Det är väl ändå inte så att du överväger att köra TBGv2 på Gentoo??

att välja Gentoo framför Debian på en maskin som har enorma krav
på uptime och stabilitet.......hmmmm
Apachez wrote Re: Vilken Linux och varför...=) at 2003-03-14 17:18
> så jag kan ta debian disketterna mao och dunka in gentoo ? ;-)
>
> Känns bättre om det fanns en howto i ämnet utan att man ska behöva
> läsa igenom 150 olika sidor som hänvisar till varandra..
>
> Anonymous wrote Re: Vilken Linux och varför...=) at 2003-03-14 16:03
> > Varför tog du inte med meningen efter när du ändå höll på att klippa
> > och klistra?
> >
> > "The best choice now is to use boot disks from another distro such as
> > Slackware."
> >
> > Apachez wrote Re: Vilken Linux och varför...=) at 2003-03-14 14:36

CURRENT THREAD FROMWHEN
Vilken Linux och varför...=) Keyser Soze 5942 days ago
   Re: Vilken Linux och varför...=) Harald Bluetooth 5942 days ago
      Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5942 days ago
         Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5942 days ago
         Re: Vilken Linux och varför...=) Harald Bluetooth 5942 days ago
         Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5862 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5861 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5861 days ago
         Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5942 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Keyser Soze 5942 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) rehabdoll 5942 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5942 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5942 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5942 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) KennethA 5941 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5941 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) KennethA 5941 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5941 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5940 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5940 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5940 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5940 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5941 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5941 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5940 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5940 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Harald Bluetooth 5942 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Keyser Soze 5942 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5942 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5942 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Harald Bluetooth 5942 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5942 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) root 5942 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5942 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5942 days ago
            Re: Vilken Linux och varför...=) KeX3 5942 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5941 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5941 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) root 5941 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5941 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) root 5941 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5941 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) root 5941 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) Keyser Soze 5940 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5940 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) root 5940 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5940 days ago
                              Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5940 days ago
                                 Re: Vilken Linux och varför...=) npn 5940 days ago
                                    Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5940 days ago
                                       Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5940 days ago
                                          Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5940 days ago
                                             Re: Vilken Linux och varför...=) root 5940 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5940 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) root 5940 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5940 days ago
                                                   Re: Vilken Linux och varför...=) root 5940 days ago
                                                      Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5752 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) MikaelS 5940 days ago
                                                Re: Vilken Linux och varför...=) epitaph 5939 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) pheur 5940 days ago
                           Re: Vilken Linux och varför...=) BArTh 5752 days ago
                              Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5752 days ago
                                 Re: Vilken Linux och varför...=) BArTh 5752 days ago
                                    Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5752 days ago
                                       Re: Vilken Linux och varför...=) BArTh 5752 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5862 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) pheur 5862 days ago
               Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5940 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5862 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) BArTh 5752 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5752 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5752 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5752 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 429 days ago
                  Re: Vilken Linux och varför...=) KeX3 5752 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Apachez 5752 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) Anonymous 5752 days ago
                        Re: Vilken Linux och varför...=) imsoja 5752 days ago
                     Re: Vilken Linux och varför...=) root 5752 days ago

Webmaster: Apachez