Read Message  

SUBJECT:Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa
FROM:Apachez <registered user>
INFO:http://www.apachez.net
DATE:2022-07-05 11:45
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/230836/6

Nej, dom har aggregerat information från rättegångar och plockat informationen ur sitt sammanhang.

Tex om du mördat någon så genomförs en rättspsykiatrisk undersökning och den blir del av rättegången och det är information från den undersökningen som dom har plockat ut och aggregerat i en annan databas för att sälja till högstbjudande.

I princip allt som klassas som känsliga personuppgifter och som myndigheter inte får hantera hursomhelst så hanterar detta privata företag informationen i molnet och glatt kopierar till sina infekterade datorer och samtidigt säljer till dom som köper ett abonnemang.


DanneManne wrote Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa at 2022-07-05 00:53
> Så om man går till doktorn å säger att man mår psykiskt dåligt p
> behöver hjälp hamnar det på den sidan?
>
>
> Anonymous wrote Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars
> psykiska ohälsa at 2022-07-04 20:43
> > https://www.verifiera.se/
> > Är du för eller emot ett fritt och öppet internet?
> >
> >
> > https://www.svt.se/kultur/veri...er-om-svenskars-psykiska-halsa
> >
> > Sajten Verifiera granskas – säljer uppgifter om svenskars psykiska
> > ohälsa
> >
> > Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har inlett en granskning mot
> > databassajten Verifiera för att ta reda på om det är lagligt för
> > företaget att samla och sälja uppgifter om svenskars psykiska
> > tvångsvård, sjukskrivningar och missbruksproblem till arbetsgivare och
> > allmänhet.
> >
> > Verifiera säljer, precis som en rad andra sajter, offentliga uppgifter
> > om privatpersoner, som till exempel brottmålsdomar. Nu utreder
> > Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om det är lagligt för Verifiera att
> > ge arbetsgivare, eller vem som helst som tecknar konto, tillgång till
> > känsliga uppgifter om svenskars hälsa som behandlas av domstolar.
> > Något som personer ur allmänheten hört av sig om till IMY.
> >
> > – I den här databasen finns det avgörande från allmän
> > förvaltningsdomstol som gäller känsliga personuppgifter om hälsa.
> > Bland annat finns det 210 000 avgöranden om tvångsvård på grund av
> > psykisk ohälsa eller missbruk, säger Olle Pettersson, jurist på IMY.
> >
> > ”Allvarlig kränkning”
> > Enligt IMY finns, utöver de 210 000 avgörandena, ärenden om till
> > exempel sjukskrivningar när någon överklagat beslut från
> > Försäkringskassan till förvaltningsrätten.
> >
> > I vanliga fall får man inte föra databas över personuppgifter, men
> > Verifiera har så kallat frivilligt grundlagsskydd och har på flera
> > sätt samma rättigheter som traditionella medier. Men enligt IMY kan
> > lagen tolkas som att det är förbjudet att offentliggöra uppgifter om
> > till exempel politiska åsikter, hudfärg eller just hälsa.
> >
> > – Bara en uppgift om att någon varit sjukskriven har fått särskilt
> > skydd eftersom den kan innebära synnerligen allvarliga kränkningar av
> > enskildas fri- och rättigheter. Man kan till exempel bli utsatt för
> > diskriminering eller förlora möjligheten till ett arbete, säger Olle
> > Pettersson.
> >
> > Verifiera har JO-anmält
> > Sedan tillsynsärendet offentliggjordes att har Verifiera anmält
> > Integritetsskyddsmyndighetent till Justiteombudsmannen, JO.
> > Styrelseordförande och ansvarig utgivare Gunnar Axén säger att
> > Verifiera har rätten på sin sida och att frågan om starkare sekretess
> > på hälsouppgifter är en fråga för politiker, inte myndigheter.
> >
> > – Vi tycker att det är mycket allvarligt att IMY tar sig befogenheter
> > man inte har, säger han.
> >
> > Finns det något moraliskt problem i att folk upplever att de blivit av
> > med arbetstillfällen?
> >
> > – Det moraliska i detta är att slå vakt om det grundläggande i vår
> > demokrati: offentlighetsprincip, yttrande- och tryckfrihet och det är
> > det vi jobbar med, säger Gunnar Axén.

CURRENT THREAD FROMWHEN
Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 87 days ago
   Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Apachez 87 days ago
   Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 87 days ago
   Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa DanneManne 86 days ago
      Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 86 days ago
      Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Apachez 86 days ago
         Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 86 days ago

Webmaster: Apachez