Read Message  

SUBJECT:Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa
FROM:Apachez <registered user>
INFO:http://www.apachez.net
DATE:2022-07-04 23:24
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/230836/2

Har Gunnar Axen otur när han tänker?

Gissar på att han själv inte blir så glad om han doxas?

Anonymous wrote Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa at 2022-07-04 20:43
> https://www.verifiera.se/
> Är du för eller emot ett fritt och öppet internet?
>
>
> https://www.svt.se/kultur/veri...er-om-svenskars-psykiska-halsa
>
> Sajten Verifiera granskas – säljer uppgifter om svenskars psykiska
> ohälsa
>
> Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har inlett en granskning mot
> databassajten Verifiera för att ta reda på om det är lagligt för
> företaget att samla och sälja uppgifter om svenskars psykiska
> tvångsvård, sjukskrivningar och missbruksproblem till arbetsgivare och
> allmänhet.
>
> Verifiera säljer, precis som en rad andra sajter, offentliga uppgifter
> om privatpersoner, som till exempel brottmålsdomar. Nu utreder
> Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om det är lagligt för Verifiera att
> ge arbetsgivare, eller vem som helst som tecknar konto, tillgång till
> känsliga uppgifter om svenskars hälsa som behandlas av domstolar.
> Något som personer ur allmänheten hört av sig om till IMY.
>
> – I den här databasen finns det avgörande från allmän
> förvaltningsdomstol som gäller känsliga personuppgifter om hälsa.
> Bland annat finns det 210 000 avgöranden om tvångsvård på grund av
> psykisk ohälsa eller missbruk, säger Olle Pettersson, jurist på IMY.
>
> ”Allvarlig kränkning”
> Enligt IMY finns, utöver de 210 000 avgörandena, ärenden om till
> exempel sjukskrivningar när någon överklagat beslut från
> Försäkringskassan till förvaltningsrätten.
>
> I vanliga fall får man inte föra databas över personuppgifter, men
> Verifiera har så kallat frivilligt grundlagsskydd och har på flera
> sätt samma rättigheter som traditionella medier. Men enligt IMY kan
> lagen tolkas som att det är förbjudet att offentliggöra uppgifter om
> till exempel politiska åsikter, hudfärg eller just hälsa.
>
> – Bara en uppgift om att någon varit sjukskriven har fått särskilt
> skydd eftersom den kan innebära synnerligen allvarliga kränkningar av
> enskildas fri- och rättigheter. Man kan till exempel bli utsatt för
> diskriminering eller förlora möjligheten till ett arbete, säger Olle
> Pettersson.
>
> Verifiera har JO-anmält
> Sedan tillsynsärendet offentliggjordes att har Verifiera anmält
> Integritetsskyddsmyndighetent till Justiteombudsmannen, JO.
> Styrelseordförande och ansvarig utgivare Gunnar Axén säger att
> Verifiera har rätten på sin sida och att frågan om starkare sekretess
> på hälsouppgifter är en fråga för politiker, inte myndigheter.
>
> – Vi tycker att det är mycket allvarligt att IMY tar sig befogenheter
> man inte har, säger han.
>
> Finns det något moraliskt problem i att folk upplever att de blivit av
> med arbetstillfällen?
>
> – Det moraliska i detta är att slå vakt om det grundläggande i vår
> demokrati: offentlighetsprincip, yttrande- och tryckfrihet och det är
> det vi jobbar med, säger Gunnar Axén.

CURRENT THREAD FROMWHEN
Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 87 days ago
   Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Apachez 87 days ago
   Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 87 days ago
   Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa DanneManne 86 days ago
      Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 86 days ago
      Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Apachez 86 days ago
         Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 86 days ago

Webmaster: Apachez