Read Message  

SUBJECT:Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa
FROM:Anonymous <92.34.*.*>
INFO: 
DATE:2022-07-04 20:43
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/230836/1

https://www.verifiera.se/
Är du för eller emot ett fritt och öppet internet?


https://www.svt.se/kultur/veri...er-om-svenskars-psykiska-halsa

Sajten Verifiera granskas – säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har inlett en granskning mot databassajten Verifiera för att ta reda på om det är lagligt för företaget att samla och sälja uppgifter om svenskars psykiska tvångsvård, sjukskrivningar och missbruksproblem till arbetsgivare och allmänhet.

Verifiera säljer, precis som en rad andra sajter, offentliga uppgifter om privatpersoner, som till exempel brottmålsdomar. Nu utreder Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om det är lagligt för Verifiera att ge arbetsgivare, eller vem som helst som tecknar konto, tillgång till känsliga uppgifter om svenskars hälsa som behandlas av domstolar. Något som personer ur allmänheten hört av sig om till IMY.

– I den här databasen finns det avgörande från allmän förvaltningsdomstol som gäller känsliga personuppgifter om hälsa. Bland annat finns det 210 000 avgöranden om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk, säger Olle Pettersson, jurist på IMY.

”Allvarlig kränkning”
Enligt IMY finns, utöver de 210 000 avgörandena, ärenden om till exempel sjukskrivningar när någon överklagat beslut från Försäkringskassan till förvaltningsrätten.

I vanliga fall får man inte föra databas över personuppgifter, men Verifiera har så kallat frivilligt grundlagsskydd och har på flera sätt samma rättigheter som traditionella medier. Men enligt IMY kan lagen tolkas som att det är förbjudet att offentliggöra uppgifter om till exempel politiska åsikter, hudfärg eller just hälsa.

– Bara en uppgift om att någon varit sjukskriven har fått särskilt skydd eftersom den kan innebära synnerligen allvarliga kränkningar av enskildas fri- och rättigheter. Man kan till exempel bli utsatt för diskriminering eller förlora möjligheten till ett arbete, säger Olle Pettersson.

Verifiera har JO-anmält
Sedan tillsynsärendet offentliggjordes att har Verifiera anmält Integritetsskyddsmyndighetent till Justiteombudsmannen, JO. Styrelseordförande och ansvarig utgivare Gunnar Axén säger att Verifiera har rätten på sin sida och att frågan om starkare sekretess på hälsouppgifter är en fråga för politiker, inte myndigheter.

– Vi tycker att det är mycket allvarligt att IMY tar sig befogenheter man inte har, säger han.

Finns det något moraliskt problem i att folk upplever att de blivit av med arbetstillfällen?

– Det moraliska i detta är att slå vakt om det grundläggande i vår demokrati: offentlighetsprincip, yttrande- och tryckfrihet och det är det vi jobbar med, säger Gunnar Axén.

CURRENT THREAD FROMWHEN
Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 457 days ago
   Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Apachez 457 days ago
   Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 457 days ago
   Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa DanneManne 456 days ago
      Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 456 days ago
      Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Apachez 456 days ago
         Re: Verifiera.se - säljer uppgifter om svenskars psykiska ohälsa Anonymous 456 days ago

Webmaster: Apachez