Read Message  

SUBJECT:Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra?
FROM:Zentric <registered user>
INFO: 
DATE:2020-09-16 14:55
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/220329/9

allt som inte är pk-lögn är fel, ifrågasatt, osv.

Anonymous wrote Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? at 2020-09-16 13:53
> Vad var lögnen i det Trump sa?
>
> "ifrågasatt" dokumentärfilmare?! Vad menar de med ifrågasatt?
>
>
> https://skolvarlden.se/artikla...r-blir-kallan-viktigare-larare
>
> I ett tal i Florida en kväll i februari börjar USA:s president Donald
> Trump plötsligt att prata om Sverige. Något ska ha hänt som är kopplat
> till invandring, oklart vad.
>
> Dagarna efter visar det sig att Trump hänvisat till en tv-intervju med
> en ifrågasatt dokumentärfilmare. Händelsen leder till en het debatt om
> vilka nyheter man kan lita på och hur man ska hantera aktörer som inte
> är intresserade av fakta.
>
> På Vålbergsskolan i Karlstad var Trumps kontroversiella uttalande uppe
> till diskussion i klassrummet.
>
> – Det blir mycket Donald Trump just nu. Mina elever i sexan hade en
> rätt diffus bild av vad som hänt. De har märkt att något hade sagts,
> att det handlade om en film, men inte riktigt vad, berättar SO-läraren
> Maria Linzie.
>
> I en tid när en del politiker, som Donald Trump, för fram direkta
> lögner blir diskussioner om källkritik en mycket viktig del av
> SO-undervisningen, i synnerhet samhällskunskapen.
>
>
>
>
> Anonymous wrote Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD!
> Vad göra? at 2020-09-13 22:19
> > Jag ville bara gå en kurs i Digitalt berättande och kreativt lärande,
> > 7,5hp för att bli bättre på att göra intressanta historier med kanske
> > animationer eller liknande, men nu verkar det som om man måste bli
> > politiskt vinklad, för att det är en lärarkurs... Och lärare i Sverige
> > måste vara politiskt vinklade...
> >
> > Märker de inte hur politiskt vinklat saker är åt ena hållet?
> > Märker de inte att det är långt ifrån neutralt?
> > Vill de inte uppfattas som neutrala när de är lärare?
> >
> > Hur bör man svara på frågorna?
> > Jag skulle vilja påpeka vissa saker men jag vill inte drabbas av
> > problem för att jag inte följer extremvänsterns mall..., eller är det
> > inte extremvänster när det är så här vinklat?
> > Eller är det inte förrän de blir våldsamma som de kallas för
> > extremvänster, men vad jag märkt är att när socialistiska
> > arbetspartier använder våld för att konfiskera företag och omfördela
> > rika personers förmögenheter och sätta dom i arbetsläger, ja, då
> > kallas de plötsligt extremhöger!?! Hur är det möjligt, de verkliga
> > extremhögern borde vara Neoliberalister enligt ett diagram jag sett
> > för länge sedan...
> >
> > Tusan detta är störande, det är ungefär som om Jehovas vittnen bankar
> > på dörren och påstår att vetenskapen säger att allt detta uppstod av
> > en slump och jag vet att de kommer bli upprörda om jag säger att de
> > inte är så...
> >
> >
> >
> >
> > Studiehandledning Digitalt berättande och kreativt lärande, 7,5hp
> >
> > Uppgift 2. Läraryrket i en tid av fake news, radikalisering och
> > konspirationsteorier
> >
> > Syfte
> > Uppgiften syftar till att den studerande skall få möjlighet reflektera
> > över lärarens roll i
> > preventivt arbete mot fake news, radikalisering och
> > konspirationsteorier som utgör en
> > aspekt av det digitala berättandet vi möter på Internet.
> >
> > Uppgiftsbeskrivning 2a, Förberedelser inför seminarium:
> > Det digitala berättandet är en påtaglig del av våra liv och våra
> > elevers liv, som ett led av
> > Internets utveckling och de möjligheter till att publicera och sprida
> > information som där
> > finns. Detta kommer i läraryrket till uttryck både som möjligheter och
> > utmaningar.
> > Uppgiften består i att orientera dig bland följande
> > litteraturhänvisningar, och på så sätt
> > förbereda dig inför ett seminarium med din studiegrupp. Du är även fri
> > att komplettera med
> > läsning av alternativa tillförlitliga källor under dina förberedelser.
> >
> >
> > I dina förberedelser, och denna uppgift, skall du reflektera över och
> > sammanställa följande i
> > ett dokument som omfattar cirka 3-4 sidor:
> >
> > • Vilka motiv till ett undervisningsinnehåll med digitalt berättande
> > kan du identifiera i källornas budskap?
> >
> > • Vad menar källorna att lärare behöver kunskap om i relation till en
> > värld där de digitala berättelser som sprids ibland har en agenda att
> > radikalisera eller vilseleda?
> >
> > • Vad föreslår källorna gällande hur lärare kan arbeta för att stödja
> > elever i att bli källkritiska i relation till den digitala kontext de
> > lever i?
> >
> > • Vad identifierar du utifrån källornas information, eller egen
> > erfarenhet, som möjligheter och utmaningar i ett sådant arbete mot att
> > öka elevers kritiska förhållningssätt gentemot den digitaliserade
> > kontext de lever i?
> >
> > Litteratur:
> > • Poddtoppen.se – Digitalsamtal: Om källkritik och källtillit:
> > https://poddtoppen.se/podcast/...0-om-kallkritik-och-kalltillit
> >
> >
> > • Med myter som vapen – En handbok om konspirationsteorier och hur de
> > kan bemötas i skolans värld:
> > https://expo.se/fakta/resurser/med-myter-som-vapen
> >
> > • Seminarium: Källkritik i en ny tid av fake news och alternativa
> > fakta:
> > https://www.lr.se/inspiration/...ake-news-och-alternativa-fakta
> >
> >
> > • Debattartikel från skolvärlden: ”Hjälp skolpersonal att hantera
> > radikalisering”:
> > https://skolvarlden.se/artikla...nal-att-hantera-radikalisering
> >
> > • Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande
> > extremism:
> > https://www.regeringen.se/rege...till-valdsbejakande-extremism/
> >
> >
> > • SVT-play: Trumps mest kända tweets:
> > https://www.svtplay.se/video/27670765/trumps-mest-kanda-tweets
> >
> > • Skolverket: Guide för källkritik för lärare:
> > https://www.skolverket.se/skol...uide-for-kallkritik-for-larare
> >
> > • Skolverket: Elever lär sig hantera sociala medier:
> > https://www.skolverket.se/skol...lar-sig-hantera-sociala-medier
> >
> > • Artikel från Skolvärlden: Därför blir källan viktigare för lärare:
> > https://skolvarlden.se/artikla...r-blir-kallan-viktigare-larare
> >
> > • SVT-Nyheter: Lärare vill bli experter i källkritik: ”Vi ska vara
> > detektiver”:
> > https://www.svt.se/nyheter/lok...nnu-viktigare-i-undervisningen
> >
> > • Läraren (Ges ut av Lärarförbundet): Länkspecial: Digital källkritik:
> >
> > https://www.lararen.se/nyheter...lankspecial-digital-kallkritik
> >
> > • Debattartikel i Lärarnas tidning 23/8 2018: Utbilda alla lärare i
> > ”digital sökkritik”:
> > https://digitalalektioner.se/u...la-larare-i-digital-sokkritik/
> >
> > • Internetstiftelsen: Digitala lektioner:
> > https://digitalalektioner.se/
> >
> > Redovisningsdatum: Ditt dokument med förberedande anteckningar inför
> > seminariet redovisas
> > i Moodle inom tidsramen för kursens tre inledande veckor. Senast 18
> > september.
> >
> > Uppgiftsbeskrivning 2b, Seminarium med studiegrupp i Zoom
> > Vi vill att ni i denna uppgift inom studiegruppen planerar ett
> > seminarium och deltar aktivt i
> > det via Zoom. Seminariet genomförs utan lärarnärvaro och uppgiften
> > innebär att respektive
> > studiegrupp tillsammans reflekterar över de frågeställningarna som
> > legat till grund för era
> > förberedelser inför seminariet. På så sätt får du ta del av
> > medstudenternas perspektiv på de
> > frågeställningar ni ställts inför i uppgift 2a. Under seminariet
> > förväntas ni vara aktiva och
> > anteckna sådant som ni uppleverhar förutsättningar att komplettera och
> > utveckla det
> > dokument ni tidigare sammanställt.
> >
> > Redovisningsdatum: Mötet i studiegruppen äger förslagsvis rum under
> > perioden 18 september – 25 september.
> >
> > Uppgiftsbeskrivning 2c
> > Efter seminariet skall var och en redovisa en reviderad version av
> > dokumentet som tidigare
> > redovisats i uppgift 2a. I det reviderade dokumentet skall texten vara
> > kompletterad med
> > perspektiv som framkommit under seminariet. De textstycken som utgör
> > kompletteringar
> > markeras med fet stil.
> >
> > Redovisningsdatum: Ditt kompletterade dokument redovisas i Moodle
> > senast 30 september.
> > Kriterier för godkänd
> >
> > • Den studerande har redovisat ett dokument med förberedelser inför
> > seminariet som
> > behandlar frågeställningarna för uppgiften och motsvarar omfattningen
> > som angivits.

CURRENT THREAD FROMWHEN
Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 18 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 17 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 17 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 2 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 16 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 12 days ago
      Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 12 days ago
         Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 10 days ago
         Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 10 days ago
         Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 8 days ago
            Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 2 days ago
               Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous yesterday 01:29
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 16 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 16 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Zentric 16 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 15 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Zentric 15 days ago
   Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? aps 10 days ago
      Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 10 days ago
      Re: Digitalt berättande är JÄTTE POLITISKT VINKLAD! Vad göra? Anonymous 2 days ago

Webmaster: Apachez