Read Message  

SUBJECT:Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd?
FROM:Apachez <registered user>
INFO:http://www.apachez.net
DATE:2020-09-16 13:07
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/220276/97

Jag trodde i min enfald att du var läskunnig men det var visst att hoppas på för mycket?

https://c19.se/about

"
Var kommer all data ifrån?

Vi aggregerar automatiskt data från bland annat SVT, Folkhälsomyndigheten och de olika regionernas presstjänster. Automatiken ser till så att minst 2 källor ser likadana ut gällande antal fall m.m. innan datan publiceras.

Länkar till källor m.m. läggs sedan till manuellt. De finns att se här.

Data för antal patienter som behandlats med intensivvård hämtas från Svenska Intensivvårdsregistret - SIR.
"

https://c19.se/log


aps wrote Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? at 2020-09-16 11:41
> Så du litar på c19.se som enligt egen utsaga "drivs och underhålls av
> ett gäng IT-människor" före ecdc.europa.eu som drivs av European
> Centre for Disease Prevention and Control?
>
> -aps
>
> Anonymous wrote Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? at
> 2020-09-16 09:46
> > Tittar man på
> > https://c19.se/
> > så har Sverige sin högsta nya fall på över 2 månader.
> > Kollar man på döda per dag så snittar väl Sverige över 2 st per dag
> > och Danmark har inte ens 1 om dagen, och detta är den säkraste
> > statistiken.
> >
> >
> > aps wrote Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? at
> > 2020-09-16 07:50

CURRENT THREAD FROMWHEN
[OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 21 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 21 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 21 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 21 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 21 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
      Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
         Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
            Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
            Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
               Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 5 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                                       Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                                          Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                                             Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                                                Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 18 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 18 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 18 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 18 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 18 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 18 days ago
                                       Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                                          Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 18 days ago
                                          Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                                          Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                             Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                                                   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                                                   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                                   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                      Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                                                         Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                            Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                                                            Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                               Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                                                               Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                                                                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                                                                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                                                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 3 days ago
                                                                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 3 days ago
                                                                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                                                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 3 days ago
                                                               Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                                                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 3 days ago
                                                            Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                                               Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                                                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 2 days ago
                                                   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                                   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                          Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 18 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 18 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                       Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
            Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
               Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                       Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                          Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                             Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 3 days ago
                                                Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 3 days ago
                                                   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 2 days ago
                                                      Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 2 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                       Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                                          Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 3 days ago
                                             Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 3 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 21 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
      Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
         Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 20 days ago
            Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
               Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 4 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 3 days ago
                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 4 days ago
                              Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 3 days ago
                                 Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 3 days ago
                                    Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 3 days ago
                  Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
                     Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 20 days ago
                        Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
                           Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 20 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 16 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 16 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 16 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 15 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 15 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 15 days ago
      Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 15 days ago
      Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 15 days ago
         Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 15 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 15 days ago
      Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 15 days ago
         Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 15 days ago
            Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? aps 15 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 4 days ago
   Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Anonymous 6 days ago
      Re: [OT] Varför är Tegnell så mycket emot munskydd? Apachez 5 days ago

Webmaster: Apachez