Read Message  

SUBJECT:Re: Vad ska man jobba med?
FROM:Apachez <registered user>
INFO:http://www.apachez.net
DATE:2020-06-28 20:13
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/219574/46

"Vad fan får jag för pengarna?" är en högst berättigad fråga...

Man har uppenbarligen inga begränsningar i hur många miljoner och miljarder man kan kasta på "ensamkommande pojkar" men att tillse så det finns beredskapslager inom sjuk- och äldrevården ja då var det tydligen väldigt svårt...

Anonymous wrote Re: Vad ska man jobba med? at 2020-06-28 17:23
> Problemet är att trots det enorma skatteuttaget så fungerar välfärden
> dåligt. Idag klarar staten inte ens av den grundläggande uppgiften att
> upprätthålla lag och ordning. Hade du istället - som har en så pass
> acceptabel inkomst att du betalar statlig skatt - på egen hand tecknat
> försäkringar, sparat till din pension mm och slapp den höga skatten så
> hade du kommit ut mycket bättre.
> Jag har också en god inkomst och har i grunden inga problem att bidra
> till de som har sämre (handikappade och sjuka), men det förutsätter
> att samhället erbjuder mig en rimlig välfärd, pension och trygghet.
> Det socialdemokratiska mottot är ju gör din plikt, kräv din rätt. Då
> ska jag kunna förvänta mig att få något tillbaka för att jag gjort min
> plikt.
>
> Anonymous wrote Re: Vad ska man jobba med? at 2020-06-28 11:48
> > Jag har legat över gränsen för statsskatt i över 20 år, klagar inte
> > men så såg jag också nära anhörig kämpa mot cancer och vad den
> > behandlingen kostade skattebetalarna...
> >
> > Vill vi ha ett välfärdssamhälle och slippa ligga och ruttna bort om vi
> > blir gamla/sjuka/arbetslösa så kommer det kosta en del, fact.
> >
> > BubbaKlubba wrote Re: Vad ska man jobba med? at 2020-06-28 11:45

CURRENT THREAD FROMWHEN
Vad ska man jobba med? DanneManne 14 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? Klappasaften 14 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? DanneManne 14 days ago
      Re: Vad ska man jobba med? Klappasaften 14 days ago
      Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 14 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 14 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? DanneManne 14 days ago
      Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 14 days ago
      Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 14 days ago
         Re: Vad ska man jobba med? DanneManne 14 days ago
            Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 14 days ago
               Re: Vad ska man jobba med? DanneManne 14 days ago
               Re: Vad ska man jobba med? Klappasaften 14 days ago
                  Re: Vad ska man jobba med? DanneManne 14 days ago
                     Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
               Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                  Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                     Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                     Re: Vad ska man jobba med? Apachez 13 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 14 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 14 days ago
      Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 14 days ago
         Re: Vad ska man jobba med? Apachez 13 days ago
            Re: Vad ska man jobba med? aps 13 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 14 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
      Re: Vad ska man jobba med? Apachez 13 days ago
         Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
         Re: Vad ska man jobba med? Apachez 13 days ago
            Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
               Re: Vad ska man jobba med? Apachez 13 days ago
         Re: Vad ska man jobba med? BubbaKlubba 13 days ago
            Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
               Re: Vad ska man jobba med? BubbaKlubba 13 days ago
                  Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                     Re: Vad ska man jobba med? BubbaKlubba 13 days ago
                     Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                        Re: Vad ska man jobba med? BubbaKlubba 13 days ago
                        Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                           Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                           Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                           Re: Vad ska man jobba med? Apachez 13 days ago
                     Re: Vad ska man jobba med? BubbaKlubba 13 days ago
                        Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                           Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
                              Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 13 days ago
   Re: Vad ska man jobba med? Anonymous 12 days ago

Webmaster: Apachez