Read Message  

SUBJECT:Globalismen klappar ihop. Kommer inte tillbaka.
FROM:Esafix <registered user>
INFO: 
DATE:2020-05-21 09:15
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/219098/1

Viruset kommer inte försvinna. Flockimmunitet kommer aldrig uppnås, immuniteten släpper innan tillräckligt många blivit smittade, smittspridningen är så pass långsam. Viruset muterar ändå förr eller senare. Dödligheten visar sig nu vara högre än man räknat på. Global massvaccinering är åratal bort pga av logistiska begränsningar. Man pratar om global massvaccinering för att det inte finns någon annan väg ur viruset. Bestående immunitet uppnås inte för andra coronavirus heller. Vaccinering har aldrig fungerat mot coronavirus. De finns kvar. Vaccin fungerar ibland, tills viruset muterar. Man kommer inte kunna massvaccinera jordens hela befolkning varje säsong. Det har ju inte fungerat hittills.

Det kommer krävas mer och mer lokala och självförsörjande samhällen och ekonomier. Globalismen är död.


Så ser det ut nu. Men det kan förändras. Vad tror ni?

CURRENT THREAD FROMWHEN
Globalismen klappar ihop. Kommer inte tillbaka. Esafix 10 days ago
   Re: Globalismen klappar ihop. Kommer inte tillbaka. Anonymous 10 days ago
   Re: Globalismen klappar ihop. Kommer inte tillbaka. Esafix 10 days ago
      Re: Globalismen klappar ihop. Kommer inte tillbaka. Anonymous 10 days ago
   Re: Globalismen klappar ihop. Kommer inte tillbaka. Anonymous 10 days ago
   Re: Globalismen klappar ihop. Kommer inte tillbaka. Anonymous 10 days ago
   Re: Globalismen klappar ihop. Kommer inte tillbaka. Anonymous 10 days ago

Webmaster: Apachez