Read Message  

SUBJECT:Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa
FROM:DanneManne <registered user>
INFO:Vilddjuret från skogen
DATE:2020-04-16 20:29
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/218722/4

Kan vara tillfälligt men också permanent.
Jag har inte sett några bevis på att man blir imun om man haft det.
Finns bara ett sätt att veta, att frivilligt bli injecerad igen för att utvärdera resultatet.


Esafix wrote Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa at 2020-04-16 20:25
> Immunitet är dessutom högst tillfällig. Sedan är man mottaglig igen.
> Flockimmunitet är ju inte direkt något som fungerar mot
> corona-influensor. De kommer tillbaka varje år. Immuniteten är som
> bortblåst.
>
> DanneManne wrote Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa
> at 2020-04-16 20:19
> > Ja så är det!
> >
> > Folkimmunitet kommer bromsa det, men inte stoppa det.
> >
> > Det kommer ta lång tid att ta fram ett vaccin, minst 1år, lyckad vi få
> > fram ett finns inga garantier att det kommer fungera.
> > Finns även risk för allvarliga biverkningar, kolla bara hur det gick
> > med svin influensa vaccinet.
> >
> > Bara för det har lugnat ner sig i Kina nu finns inga garantier att det
> > inte dyker upp i landet igen.
> >
> > Dom som är sjuka kissar ut det, försvinner ner i avloppet för att
> > sedan komma ut i naturen igen. Där kan Coronan leva vidare och bygga
> > nya bon! :O
> >
> >
> > Esafix wrote Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa at
> > 2020-04-16 20:11

CURRENT THREAD FROMWHEN
COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa DanneManne 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa DanneManne 279 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Elspace 279 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
                  Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa aps 244 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa aps 279 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 244 days ago
                  Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 244 days ago
                     Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa aps 244 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Elspace 277 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Elspace 277 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Zentric 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Zentric 277 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Elspace 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Zentric 277 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Zentric 277 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago

Webmaster: Apachez