Read Message  

SUBJECT:Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa
FROM:Elspace <registered user>
INFO: 
DATE:2020-04-18 18:07
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/218722/28

... det var väl hastigheten viruset sprider sig på som är det riktigt problemet.

Det är ett nytt virus, som människan inte har nått skydd mot, vilket gör att det sprider sig som en löpeld.

1: ett vanligt virus smittar inte i närheten lika många.

2: ett vanligt virus sprider sig långsamt, då många redan har antikroppar mot det.

När väldigt många blir smittade samtidigt, så kommer inte vården hinna med, plus att materialet tar slut, livsuppehållande utrustning blir upptagen, vårdplatserna sinar mm.

När fler blir smittade samtidigt, så ökar dödsfallen.

Plus, att mot andra virus har vi ofta läkemedel mot, det har vi inte mot SARS-Cov-2 -> Covid-19.

Anonymous wrote Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa at 2020-04-18 16:42
> https://www.di.se/nyheter/stud...-viruset-ar-mycket-mer-spritt/
>
> "Baserat på andel testpersoner med antikroppar låg den verkliga
> smittosiffran troligen mellan 48.000 och 81.000 – cirka 45–75 gånger
> över den officiella siffran, enligt de nya rönen.
>
> Det indikerar att dödligheten i covid-19 är avsevärt lägre än befarat.
> I veckan beräknades dödligheten i USA till 4,1 procent. I
> Stanford-studien ligger dödligheten snarare på 0,12–0,20 procent."
>
> 0,12 - 0,2 procent mina vänner. Vi talar alltså om influensanivåer.
>
> Elspace wrote Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa at
> 2020-04-18 15:57
> > https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
> >
> > Varianter av coronavirus
> > IBV · HCoV-229E · SARS-CoV (orsakar sars) ·
> > HCoV-NL63 · MERS-CoV (orsakar mers) ·
> > SARS-CoV-2 (orsakar covid-19)
> >
> > Elspace wrote Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa at
> > 2020-04-18 15:53

CURRENT THREAD FROMWHEN
COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa DanneManne 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa DanneManne 279 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Elspace 279 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
                  Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa aps 244 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa aps 279 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 244 days ago
                  Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 244 days ago
                     Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa aps 244 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Esafix 279 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Elspace 277 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Elspace 277 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Zentric 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Zentric 277 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Elspace 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Zentric 277 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Zentric 277 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
   Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
      Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
         Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
            Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago
               Re: COVID-19 kommer att vara en permanent influensa Anonymous 277 days ago

Webmaster: Apachez