Read Message  

SUBJECT:Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM
FROM:Apachez <registered user>
INFO:http://www.apachez.net
DATE:2020-03-26 17:48
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/218475/40

Det är så det funkar när det är han som fattar besluten och är "rådgivare till regeringen".

Hade vi tex haft Björn Olsen som statsepidemiolog så hade inte 70st utan betydligt färre fått ha sätta livet till so far i Sverige.


Anonymous wrote Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM at 2020-03-25 08:18
> verkar som många här anser att tegnell är personligt ansvarig för
> smittspridning
>
> det är inte så det funkar i den verkliga världen utanför mammas
> källare
>
> Apachez wrote Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM at
> 2020-03-24 12:30
> > Ord och inga visor i denna debattartikel signerad av:
> >
> > "
> > Oliver Billker, föreståndare, Molecular infection medicine Sweden,
> > professor, Umeå universitet
> >
> > Åke Brännström, professor och prefekt vid Institutionen för matematik
> > och matematisk statistik, Umeå universitet
> >
> > Fredrik Elgh, professor och överläkare i klinisk virologi, Umeå
> > universitet och Norrlands universitetssjukhus
> >
> > Claudia Hanson, docent, global hälsa, Karolinska institutet
> >
> > Per Helander, professor vid Greifswalds universitet och Max
> > Planck-institutet
> >
> > Cecilia Naucler Söderberg, leg läkare, professor i medicinsk
> > mikrobiell patogenes, Karolinska institutet
> >
> > Finn Nilson, docent i riskhantering, centrum för forskning om
> > samhällsrisker, Karlstads universitet
> >
> > Staffan Normark, senior professor, Karolinska institutet
> >
> > Björn Olsen, professor och överläkare i infektionsmedicin,
> > institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
> >
> > Max Petzold, föreståndare Swedish national dataservice, avdelningschef
> > för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
> >
> > Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, institutionen för folkhälsa
> > och klinisk medicin, Umeå universitet
> >
> > Jakob Svensson, tekn dr, föreståndare vetenskaplig dataanalys, Max
> > Planck-institutet
> >
> > Anders Vahlne, leg läkare, professor i klinisk virologi, avdelningen
> > för klinisk mikrobiologi, Karolinska institutet
> >
> > Annelies Wilder-Smith, läkare, gästprofessor i epidemiologi och global
> > hälsa, Umeå universitet och professor vid London school of hygiene and
> > tropical medicine, London
> > "
> >
> > https://www.dn.se/debatt/folkh...maste-sluta-hemlighalla-fakta/
> >
> > "
> > DN Debatt. ”Folkhälsomyndigheten måste sluta hemlighålla fakta”
> >
> > DN DEBATT 24/3.
> >
> > Joacim Rocklöv och 13 andra forskare: Vi vill att Folkhälsomyndigheten
> > snarast förser landet med nödvändig och uppdaterad information.
> >
> > För en lugn, saklig debatt på demokratisk grund och en vetenskaplig
> > insyn och för att hjälp ska kunna komma till stånd krävs transparens.
> > Redogörelser för kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga,
> > väldokumenterade data och beskrivningar av modeller måste göras
> > tillgängliga.
> >
> > Vi är svenska forskare från en rad ämnesområden som har följt
> > covid-19-utbrottet både internationellt och nationellt sedan det
> > startade i början av 2020. En rad länder har tagit till extraordinära
> > insatser för att kväva det pandemiska utbrottet. Dock har detta gjorts
> > på olika sätt och med olika framgång. I Sverige har
> > Folkhälsomyndigheten följt utvecklingen noga och kommit med
> > rekommendationer som till del inte är lika omfattande som flertalet
> > europeiska länder.
> >
> > Epidemiologiska modeller för att förutspå betydelsen av
> > folkhälsoåtgärder finns tillgängliga. Bland annat har nya modeller för
> > utvecklingen av coronavirusutbrottets effekter lett till den stora
> > riktningsförändringen i bekämpningen av smittan i Storbritannien den
> > senaste veckan. Olika länder har olika betingelser men vi har svårt
> > att se att de svenska förutsättningarna är så helt olika de brittiska.
> > Grunderna för Folkhälsomyndighetens antaganden och rekommendationer är
> > inte klarlagda eller tillgängliga.
> >
> > Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser
> > landet med nödvändig och uppdaterad information enligt ovan. Vi är
> > övertygade om att vetenskapssamhället kan vara till stor hjälp i
> > arbetet.
> >
> > Vi liksom många andra människor hyser en oro att utvecklingen av
> > smittspridningen och med den sjukdomsfallsutvecklingen och behovet av
> > avancerad sjukvård snart ställer oss i en mycket prövande situation.
> > Folkhälsomyndigheten kan här gå i bräschen för ökad transparens för
> > att akademin, landets företagare och allmänhet ska få en bättre
> > möjlighet att förstå vad som händer i coronaviruspandemins spår. För
> > detta är det nödvändigt att informationen från myndigheten som styr
> > smittskyddet i landet är mer informativ från och med nu.
> >
> > Vi vill, precis som fallet är med ECDC och Storbritannien, att
> > information om mått och steg som tas meddelas mot en bakgrund av fakta
> > och prognos samt med redovisning av vad utfallen och de
> > epidemiologiska metoder och antaganden som Folkhälsomyndigheten
> > använder när åtgärder implementeras. För en lugn, saklig debatt på
> > demokratisk grund och en vetenskaplig insyn och hjälp ska kunna komma
> > till stånd krävs transparens. För detta krävs att redogörelser för
> > kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga, väldokumenterade
> > data och beskrivningar av modeller görs tillgängligt.
> >
> > Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser
> > landet med nödvändig och uppdaterad information enligt ovan. Vi är
> > övertygade om att vetenskapssamhället kan vara till stor hjälp i
> > arbetet med att förstå hur denna pandemi ska bromsas och vi vill
> > tillgängliggöra den kraft som finns i den svenska akademiska världen
> > för att mobilisera det som behövs i denna svåra stund.
> >
> > Vi tror också på att fullständig transparens är helt nödvändig för att
> > möjliggöra en demokratisk debatt, för att få fullt förtroende för
> > nödvändiga åtgärder bland läkare, sjuksköterskor och forskare och för
> > att vi ska kunna försäkra oss om allmänhetens samarbete i den svåra
> > tid som stundar.
> > "

CURRENT THREAD FROMWHEN
Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 140 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 140 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 140 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 140 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 140 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 140 days ago
         Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 140 days ago
            Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 140 days ago
               Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 140 days ago
                  Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 140 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Esafix 140 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 139 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
         Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
            Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
               Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                  Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                        Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                              Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                                 Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                                    Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                                       Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                                             Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 138 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 139 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 138 days ago
                              Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 138 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 138 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 138 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 138 days ago

Webmaster: Apachez