Read Message  

SUBJECT:Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM
FROM:Anonymous <92.34.*.*>
INFO: 
DATE:2020-03-24 12:49
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/218475/2

De hette Smittskyddsinstitutet tidigare men de hade för obekväma åsikter därför blev det namnbyte till Folkhälsomyndigheten man sparkade forskare och satte in politiskatjänstemän istället.

Apachez wrote Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM at 2020-03-24 12:30
> Ord och inga visor i denna debattartikel signerad av:
>
> "
> Oliver Billker, föreståndare, Molecular infection medicine Sweden,
> professor, Umeå universitet
>
> Åke Brännström, professor och prefekt vid Institutionen för matematik
> och matematisk statistik, Umeå universitet
>
> Fredrik Elgh, professor och överläkare i klinisk virologi, Umeå
> universitet och Norrlands universitetssjukhus
>
> Claudia Hanson, docent, global hälsa, Karolinska institutet
>
> Per Helander, professor vid Greifswalds universitet och Max
> Planck-institutet
>
> Cecilia Naucler Söderberg, leg läkare, professor i medicinsk
> mikrobiell patogenes, Karolinska institutet
>
> Finn Nilson, docent i riskhantering, centrum för forskning om
> samhällsrisker, Karlstads universitet
>
> Staffan Normark, senior professor, Karolinska institutet
>
> Björn Olsen, professor och överläkare i infektionsmedicin,
> institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
>
> Max Petzold, föreståndare Swedish national dataservice, avdelningschef
> för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
>
> Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, institutionen för folkhälsa
> och klinisk medicin, Umeå universitet
>
> Jakob Svensson, tekn dr, föreståndare vetenskaplig dataanalys, Max
> Planck-institutet
>
> Anders Vahlne, leg läkare, professor i klinisk virologi, avdelningen
> för klinisk mikrobiologi, Karolinska institutet
>
> Annelies Wilder-Smith, läkare, gästprofessor i epidemiologi och global
> hälsa, Umeå universitet och professor vid London school of hygiene and
> tropical medicine, London
> "
>
> https://www.dn.se/debatt/folkh...maste-sluta-hemlighalla-fakta/
>
> "
> DN Debatt. ”Folkhälsomyndigheten måste sluta hemlighålla fakta”
>
> DN DEBATT 24/3.
>
> Joacim Rocklöv och 13 andra forskare: Vi vill att Folkhälsomyndigheten
> snarast förser landet med nödvändig och uppdaterad information.
>
> För en lugn, saklig debatt på demokratisk grund och en vetenskaplig
> insyn och för att hjälp ska kunna komma till stånd krävs transparens.
> Redogörelser för kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga,
> väldokumenterade data och beskrivningar av modeller måste göras
> tillgängliga.
>
> Vi är svenska forskare från en rad ämnesområden som har följt
> covid-19-utbrottet både internationellt och nationellt sedan det
> startade i början av 2020. En rad länder har tagit till extraordinära
> insatser för att kväva det pandemiska utbrottet. Dock har detta gjorts
> på olika sätt och med olika framgång. I Sverige har
> Folkhälsomyndigheten följt utvecklingen noga och kommit med
> rekommendationer som till del inte är lika omfattande som flertalet
> europeiska länder.
>
> Epidemiologiska modeller för att förutspå betydelsen av
> folkhälsoåtgärder finns tillgängliga. Bland annat har nya modeller för
> utvecklingen av coronavirusutbrottets effekter lett till den stora
> riktningsförändringen i bekämpningen av smittan i Storbritannien den
> senaste veckan. Olika länder har olika betingelser men vi har svårt
> att se att de svenska förutsättningarna är så helt olika de brittiska.
> Grunderna för Folkhälsomyndighetens antaganden och rekommendationer är
> inte klarlagda eller tillgängliga.
>
> Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser
> landet med nödvändig och uppdaterad information enligt ovan. Vi är
> övertygade om att vetenskapssamhället kan vara till stor hjälp i
> arbetet.
>
> Vi liksom många andra människor hyser en oro att utvecklingen av
> smittspridningen och med den sjukdomsfallsutvecklingen och behovet av
> avancerad sjukvård snart ställer oss i en mycket prövande situation.
> Folkhälsomyndigheten kan här gå i bräschen för ökad transparens för
> att akademin, landets företagare och allmänhet ska få en bättre
> möjlighet att förstå vad som händer i coronaviruspandemins spår. För
> detta är det nödvändigt att informationen från myndigheten som styr
> smittskyddet i landet är mer informativ från och med nu.
>
> Vi vill, precis som fallet är med ECDC och Storbritannien, att
> information om mått och steg som tas meddelas mot en bakgrund av fakta
> och prognos samt med redovisning av vad utfallen och de
> epidemiologiska metoder och antaganden som Folkhälsomyndigheten
> använder när åtgärder implementeras. För en lugn, saklig debatt på
> demokratisk grund och en vetenskaplig insyn och hjälp ska kunna komma
> till stånd krävs transparens. För detta krävs att redogörelser för
> kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga, väldokumenterade
> data och beskrivningar av modeller görs tillgängligt.
>
> Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser
> landet med nödvändig och uppdaterad information enligt ovan. Vi är
> övertygade om att vetenskapssamhället kan vara till stor hjälp i
> arbetet med att förstå hur denna pandemi ska bromsas och vi vill
> tillgängliggöra den kraft som finns i den svenska akademiska världen
> för att mobilisera det som behövs i denna svåra stund.
>
> Vi tror också på att fullständig transparens är helt nödvändig för att
> möjliggöra en demokratisk debatt, för att få fullt förtroende för
> nödvändiga åtgärder bland läkare, sjuksköterskor och forskare och för
> att vi ska kunna försäkra oss om allmänhetens samarbete i den svåra
> tid som stundar.
> "

CURRENT THREAD FROMWHEN
Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 16 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 16 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 16 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 16 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 16 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 16 days ago
         Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 16 days ago
            Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 16 days ago
               Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 16 days ago
                  Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 16 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Esafix 16 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 15 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
         Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
            Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
               Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                  Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                        Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                              Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                                 Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                                    Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                                       Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                                             Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 14 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 15 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 14 days ago
                              Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 14 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 14 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 14 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 14 days ago

Webmaster: Apachez