Read Message  

SUBJECT:Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM
FROM:Anonymous <217.214.*.*>
INFO: 
DATE:2020-03-25 06:55
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/218475/15

Det är allt för tidigt at säga, vi kan ha samma situation i Stockholm som i Bergamo inom 3-4 veckor.

Folket har redan bevisat att de är dum i hela huvudet då de inte ens hörsammar de mest grundläggande påbuden från FHM.

Anonymous wrote Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM at 2020-03-25 00:45
> Var lite lack på Tegnell i början att han inte bannade flyg till/från
> Kina och Italien, men det börjar bli löjligt med kritiken. Mycket är
> ju helt klart rysstroll.
>
> Han gör ju helt rätt som inte inför jävla undantagstillstånd. Det
> verkar funak tillräckligt bra.
>
> Apachez wrote Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM at
> 2020-03-24 12:30
> > Ord och inga visor i denna debattartikel signerad av:
> >
> > "
> > Oliver Billker, föreståndare, Molecular infection medicine Sweden,
> > professor, Umeå universitet
> >
> > Åke Brännström, professor och prefekt vid Institutionen för matematik
> > och matematisk statistik, Umeå universitet
> >
> > Fredrik Elgh, professor och överläkare i klinisk virologi, Umeå
> > universitet och Norrlands universitetssjukhus
> >
> > Claudia Hanson, docent, global hälsa, Karolinska institutet
> >
> > Per Helander, professor vid Greifswalds universitet och Max
> > Planck-institutet
> >
> > Cecilia Naucler Söderberg, leg läkare, professor i medicinsk
> > mikrobiell patogenes, Karolinska institutet
> >
> > Finn Nilson, docent i riskhantering, centrum för forskning om
> > samhällsrisker, Karlstads universitet
> >
> > Staffan Normark, senior professor, Karolinska institutet
> >
> > Björn Olsen, professor och överläkare i infektionsmedicin,
> > institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
> >
> > Max Petzold, föreståndare Swedish national dataservice, avdelningschef
> > för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
> >
> > Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, institutionen för folkhälsa
> > och klinisk medicin, Umeå universitet
> >
> > Jakob Svensson, tekn dr, föreståndare vetenskaplig dataanalys, Max
> > Planck-institutet
> >
> > Anders Vahlne, leg läkare, professor i klinisk virologi, avdelningen
> > för klinisk mikrobiologi, Karolinska institutet
> >
> > Annelies Wilder-Smith, läkare, gästprofessor i epidemiologi och global
> > hälsa, Umeå universitet och professor vid London school of hygiene and
> > tropical medicine, London
> > "
> >
> > https://www.dn.se/debatt/folkh...maste-sluta-hemlighalla-fakta/
> >
> > "
> > DN Debatt. ”Folkhälsomyndigheten måste sluta hemlighålla fakta”
> >
> > DN DEBATT 24/3.
> >
> > Joacim Rocklöv och 13 andra forskare: Vi vill att Folkhälsomyndigheten
> > snarast förser landet med nödvändig och uppdaterad information.
> >
> > För en lugn, saklig debatt på demokratisk grund och en vetenskaplig
> > insyn och för att hjälp ska kunna komma till stånd krävs transparens.
> > Redogörelser för kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga,
> > väldokumenterade data och beskrivningar av modeller måste göras
> > tillgängliga.
> >
> > Vi är svenska forskare från en rad ämnesområden som har följt
> > covid-19-utbrottet både internationellt och nationellt sedan det
> > startade i början av 2020. En rad länder har tagit till extraordinära
> > insatser för att kväva det pandemiska utbrottet. Dock har detta gjorts
> > på olika sätt och med olika framgång. I Sverige har
> > Folkhälsomyndigheten följt utvecklingen noga och kommit med
> > rekommendationer som till del inte är lika omfattande som flertalet
> > europeiska länder.
> >
> > Epidemiologiska modeller för att förutspå betydelsen av
> > folkhälsoåtgärder finns tillgängliga. Bland annat har nya modeller för
> > utvecklingen av coronavirusutbrottets effekter lett till den stora
> > riktningsförändringen i bekämpningen av smittan i Storbritannien den
> > senaste veckan. Olika länder har olika betingelser men vi har svårt
> > att se att de svenska förutsättningarna är så helt olika de brittiska.
> > Grunderna för Folkhälsomyndighetens antaganden och rekommendationer är
> > inte klarlagda eller tillgängliga.
> >
> > Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser
> > landet med nödvändig och uppdaterad information enligt ovan. Vi är
> > övertygade om att vetenskapssamhället kan vara till stor hjälp i
> > arbetet.
> >
> > Vi liksom många andra människor hyser en oro att utvecklingen av
> > smittspridningen och med den sjukdomsfallsutvecklingen och behovet av
> > avancerad sjukvård snart ställer oss i en mycket prövande situation.
> > Folkhälsomyndigheten kan här gå i bräschen för ökad transparens för
> > att akademin, landets företagare och allmänhet ska få en bättre
> > möjlighet att förstå vad som händer i coronaviruspandemins spår. För
> > detta är det nödvändigt att informationen från myndigheten som styr
> > smittskyddet i landet är mer informativ från och med nu.
> >
> > Vi vill, precis som fallet är med ECDC och Storbritannien, att
> > information om mått och steg som tas meddelas mot en bakgrund av fakta
> > och prognos samt med redovisning av vad utfallen och de
> > epidemiologiska metoder och antaganden som Folkhälsomyndigheten
> > använder när åtgärder implementeras. För en lugn, saklig debatt på
> > demokratisk grund och en vetenskaplig insyn och hjälp ska kunna komma
> > till stånd krävs transparens. För detta krävs att redogörelser för
> > kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga, väldokumenterade
> > data och beskrivningar av modeller görs tillgängligt.
> >
> > Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser
> > landet med nödvändig och uppdaterad information enligt ovan. Vi är
> > övertygade om att vetenskapssamhället kan vara till stor hjälp i
> > arbetet med att förstå hur denna pandemi ska bromsas och vi vill
> > tillgängliggöra den kraft som finns i den svenska akademiska världen
> > för att mobilisera det som behövs i denna svåra stund.
> >
> > Vi tror också på att fullständig transparens är helt nödvändig för att
> > möjliggöra en demokratisk debatt, för att få fullt förtroende för
> > nödvändiga åtgärder bland läkare, sjuksköterskor och forskare och för
> > att vi ska kunna försäkra oss om allmänhetens samarbete i den svåra
> > tid som stundar.
> > "

CURRENT THREAD FROMWHEN
Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 111 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 111 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 111 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 111 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 111 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 111 days ago
         Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 111 days ago
            Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 111 days ago
               Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 111 days ago
                  Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 111 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Esafix 111 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 110 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
         Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
            Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
               Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                  Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                        Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                              Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                                 Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                                    Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                                       Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                                             Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 109 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 110 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 109 days ago
                              Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 109 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 109 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 109 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 109 days ago

Webmaster: Apachez