Read Message  

SUBJECT:Framstående svenska forskare lackar ur på FHM
FROM:Apachez <registered user>
INFO:http://www.apachez.net
DATE:2020-03-24 12:30
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/218475/1

Ord och inga visor i denna debattartikel signerad av:

"
Oliver Billker, föreståndare, Molecular infection medicine Sweden, professor, Umeå universitet

Åke Brännström, professor och prefekt vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet

Fredrik Elgh, professor och överläkare i klinisk virologi, Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus

Claudia Hanson, docent, global hälsa, Karolinska institutet

Per Helander, professor vid Greifswalds universitet och Max Planck-institutet

Cecilia Naucler Söderberg, leg läkare, professor i medicinsk mikrobiell patogenes, Karolinska institutet

Finn Nilson, docent i riskhantering, centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet

Staffan Normark, senior professor, Karolinska institutet

Björn Olsen, professor och överläkare i infektionsmedicin, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Max Petzold, föreståndare Swedish national dataservice, avdelningschef för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Jakob Svensson, tekn dr, föreståndare vetenskaplig dataanalys, Max Planck-institutet

Anders Vahlne, leg läkare, professor i klinisk virologi, avdelningen för klinisk mikrobiologi, Karolinska institutet

Annelies Wilder-Smith, läkare, gästprofessor i epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet och professor vid London school of hygiene and tropical medicine, London
"

https://www.dn.se/debatt/folkh...maste-sluta-hemlighalla-fakta/

"
DN Debatt. ”Folkhälsomyndigheten måste sluta hemlighålla fakta”

DN DEBATT 24/3.

Joacim Rocklöv och 13 andra forskare: Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast förser landet med nödvändig och uppdaterad information.

För en lugn, saklig debatt på demokratisk grund och en vetenskaplig insyn och för att hjälp ska kunna komma till stånd krävs transparens. Redogörelser för kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga, väldokumenterade data och beskrivningar av modeller måste göras tillgängliga.

Vi är svenska forskare från en rad ämnesområden som har följt covid-19-utbrottet både internationellt och nationellt sedan det startade i början av 2020. En rad länder har tagit till extraordinära insatser för att kväva det pandemiska utbrottet. Dock har detta gjorts på olika sätt och med olika framgång. I Sverige har Folkhälsomyndigheten följt utvecklingen noga och kommit med rekommendationer som till del inte är lika omfattande som flertalet europeiska länder.

Epidemiologiska modeller för att förutspå betydelsen av folkhälsoåtgärder finns tillgängliga. Bland annat har nya modeller för utvecklingen av coronavirusutbrottets effekter lett till den stora riktningsförändringen i bekämpningen av smittan i Storbritannien den senaste veckan. Olika länder har olika betingelser men vi har svårt att se att de svenska förutsättningarna är så helt olika de brittiska. Grunderna för Folkhälsomyndighetens antaganden och rekommendationer är inte klarlagda eller tillgängliga.

Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser landet med nödvändig och uppdaterad information enligt ovan. Vi är övertygade om att vetenskapssamhället kan vara till stor hjälp i arbetet.

Vi liksom många andra människor hyser en oro att utvecklingen av smittspridningen och med den sjukdomsfallsutvecklingen och behovet av avancerad sjukvård snart ställer oss i en mycket prövande situation. Folkhälsomyndigheten kan här gå i bräschen för ökad transparens för att akademin, landets företagare och allmänhet ska få en bättre möjlighet att förstå vad som händer i coronaviruspandemins spår. För detta är det nödvändigt att informationen från myndigheten som styr smittskyddet i landet är mer informativ från och med nu.

Vi vill, precis som fallet är med ECDC och Storbritannien, att information om mått och steg som tas meddelas mot en bakgrund av fakta och prognos samt med redovisning av vad utfallen och de epidemiologiska metoder och antaganden som Folkhälsomyndigheten använder när åtgärder implementeras. För en lugn, saklig debatt på demokratisk grund och en vetenskaplig insyn och hjälp ska kunna komma till stånd krävs transparens. För detta krävs att redogörelser för kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga, väldokumenterade data och beskrivningar av modeller görs tillgängligt.

Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser landet med nödvändig och uppdaterad information enligt ovan. Vi är övertygade om att vetenskapssamhället kan vara till stor hjälp i arbetet med att förstå hur denna pandemi ska bromsas och vi vill tillgängliggöra den kraft som finns i den svenska akademiska världen för att mobilisera det som behövs i denna svåra stund.

Vi tror också på att fullständig transparens är helt nödvändig för att möjliggöra en demokratisk debatt, för att få fullt förtroende för nödvändiga åtgärder bland läkare, sjuksköterskor och forskare och för att vi ska kunna försäkra oss om allmänhetens samarbete i den svåra tid som stundar.
"

CURRENT THREAD FROMWHEN
Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 7 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 7 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 7 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 7 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 7 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 7 days ago
         Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 7 days ago
            Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 7 days ago
               Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 7 days ago
                  Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 7 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Esafix 7 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 6 days ago
   Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
         Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
            Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
               Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                  Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                     Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                        Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                              Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                                 Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                                    Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                                       Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                                             Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 5 days ago
                                          Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 6 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 5 days ago
                              Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Anonymous 5 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 5 days ago
                           Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 5 days ago
      Re: Framstående svenska forskare lackar ur på FHM Apachez 5 days ago

Webmaster: Apachez