Read Message  

SUBJECT:Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen
FROM:Anonymous <84.23.*.*>
INFO: 
DATE:2020-03-18 19:48
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/218204/116

Jaha, vad är det som är uppseendeväckande med det uttalandet?

Anonymous wrote Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen at 2020-03-18 18:51
> En till Best of Tegnell: " Vi ser möjligen signaler från Italien att
> man nått en topp, men det är för tidigt att säga, säger han."
>
> 475 döda i italien idag.
> .
>
>
> Apachez wrote Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen at 2020-03-17
> 12:56
> > En liten best of:
> >
> > https://www.facebook.com/551555262/posts/10163008327225263/?d=n
> >
> > "
> > Benjamin Kalischer Wellander
> >
> > HAR ANDERS TEGNELL BARA OTUR?
> >
> > 2009 är Anders Tegnell avdelningschef på Socialstyrelsen och fattar
> > beslut om massvaccinering med det ofullständigt testade Pandemrix.
> > Detta trots att tillgänglig data inte tyder på högre dödlighet än
> > vanlig säsonsinfluensa, att vaccinet var ofullständigt testat och att
> > det tidigt fanns varningstecken om att den väl tilltagna dosen
> > adjuvans var problematisk.
> >
> > Dagens Medicin:
> > "Men influensavaccin med AS03 hade före godkännandet bara givits till
> > strax under 100 spanska barn, och hos många av dessa barn noterades
> > feber som biverkan. Detta kan man i backspegeln tolka som att detta
> > vaccin nog stimulerade cytokinfrisättning lite väl bra, ett tecken på
> > att mängden adjuvans var större än den behövde vara."
> >
> > Sverige var unikt i sitt beslut om massvaccination. Pandemin av
> > svininfluensa visade sig vara särdeles mild. Konsekvensen av
> > massvaccineringen blev dock att hundratals barn och ungdomar drabbades
> > av de livslånga, och mycket handikappande, sjukdomen narkolepsi.
> > Skandalen kring detta har förmodligen lett till en för Sverige unik
> > förekomst av vaccinationsskepsis.
> >
> > Likväl, det var vid det givna läget svårt att uppskatta vad som låg i
> > vågskålarna. Kanske hade Anders Tegnell bara otur.
> >
> > I januari upptäcks ett nytt coronavirus i Kina. Det framkommer snabbt
> > uppgifter om att regimen försökt mörka omfattningen av problemet. Men
> > dessa uppgifter kanske, oturligt nog, inte hade nått Anders Tegnell.
> > Dessutom har två nya i och i hög grad dödliga Coronavirus uppkommit i
> > modern (SARS och MERS). Inget av dessa gav upphov till pandemier. I
> > det ena fallet på grund av att smittsamheten var låg (MERS), i det
> > andra fallet på grund av det var enkelt att identifiera smitta (SARS).
> >
> > Kanske hade Anders Tegnell alltså bara otur när han uttalade följande
> > (Folkhälsomyndigheten 16/1-20):
> > "– För att det ska bli stora utbrott krävs att viruset är bra på att
> > sprida sig från människa till människa. Så verkar det inte vara i det
> > här fallet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell."
> >
> > I slutet på Januari publicerade The Lancet en studie som visade data
> > över den enorma flygtrafik som ägt rum ur Wuhan. Allt tydde på att det
> > skulle komma att bli utbrott internationellt. Därmed stod det alltså
> > klart att risken för svenskar att komma i kontakt med coronaviruset
> > ökade av resande generellt.
> >
> > Wu et al, Lancet 31/1-20:
> > "Independent self-sustaining outbreaks in major cities globally could
> > become inevitable because of substantial exportation of presymptomatic
> > cases and in the absence of large-scale public health interventions."
> >
> > En dryg vecka senare rekommenderar Anders Tegnell sportlovsresenärer
> > att INTE ställa in sina resor till Italien:
> >
> > TT 8/2-20:
> > "Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsoinstitutet, tycker att
> > det är förnuftigt att människor inte avstår från att resa.
> > – När det gäller den här typen av resor finns det absolut ingen
> > anledning att bekymra sig för coronaviruset. I exempelvis Alperna och
> > Sydeuropa finns det ingen spridning över huvudtaget, säger han."
> >
> > Men Tegnell kunde mycket riktigt inte förutse att utbrottet skulle bli
> > just i Italien. Allt pekade på att det skulle bli utbrott globalt, men
> > exakt var visste ingen. Kanske hade han bara otur.
> >
> > Den sjätte mars meddelar Tegnell Aftonbladet att han tror att de
> > svenska fallen har nått sin kulmen:
> >
> > "Sverige har nu 137 personer som smittats av coronaviruset.
> >
> > Statsepidemiolog Anders Tegnell tror att antalet svenska fall kan ha
> > nått en kulmen. Hans plan nu är att hålla viruset borta från Sverige
> > tills spridningsrisken är som lägst.
> >
> > – Viruset trivs inte lika bra under sommaren, säger Anders Tegnell
> > till Aftonbladet."
> >
> > Tegnell fasta övertygelse om att kulmen skulle nås byggde på den
> > felaktiga premissen att risken för samhällsspridning var låg.
> >
> > Att risken skulle vara låg, givet strategin att låta människor som kom
> > direkt från utbrottsområden röra sig fritt i samhället, TROTS att
> > studier påvisat asymtomatisk spridning, är en slutsats som strider mot
> > sunt förnuft.
> >
> > Amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC 4/3-2020:
> >
> > "Some spread might be possible before people show symptoms; there have
> > been reports of this occurring with this new coronavirus".
> >
> > Hade Anders Tegnell verkligen fortfarande bara otur? Var det rätt för
> > ett land med en av de globalt sett absolut högsta talen av importerad
> > smitta per capita, att ta den för varje fall ökande risken med att
> > inte ens uppmana till frivillig hemkarantän?
> >
> > Under mars andra vecka upptäcks mycket riktigt samhällsspridning i
> > Sverige.
> >
> > Det svenska smittskyddsstrategin givet läget förblir höljd i dunkel.
> > Föregående statsepidemiolog gissar att man, likt britterna, siktar på
> > att uppnå flockimmunitet. Detta tillbakavisas dock av Tegnell:
> >
> > SvD 15/3-20:
> > "Tegnell: Flockimmunitet inte huvudtaktiken
> > (...)
> > – Huvudtaktiken handlar ju inte om det, utan huvudtaktiken är att vi
> > har en långsam smittspridning och att sjukvården får en rimlig
> > arbetsro, säger han till SvD"
> >
> > Hur detta är går ihop är för de flesta helt obegripligt.
> > Smittspridning pågår tills aggressiva åtgärder får utbrottet att
> > upphöra helt, eller tills att systemet är mättat. Eftersom Sverige
> > slutat att smittspåra och inte inför aggressiva åtgärder blir det
> > omöjligt att förstå vad den långsiktiga planen är.
> >
> > Boris Johnsson har vid det här laget i en presskonferens redan
> > meddelat den brittiska befolkningen vad som gäller: Planen är att
> > under kontrollerade former uppnå flockimmunitet.
> >
> > Samma dag som artikeln publiceras, medverkar Tegnell i Agenda. Här
> > hänvisar han upprepade gånger till den brittiska strategin. Han anger
> > att han "lyssnar till britterna" för att de "är bäst på smittskydd i
> > världen" och att de säger "samma sak" som han gör.
> >
> > Sveriges statsepidemiolog hänvisar alltså direkt till en
> > smittskyddsstrategi som han tidigare samma dag har avvisat.
> >
> > Har Anders Tegnell fortfarande bara otur?
> >
> > Dagen efter denna debatt, där Anders Tegnell gömmer sig bakom
> > brittiska experter som stöd för sin linje av försiktiga och
> > icke-offensiva åtgärder, kommer SAMMA brittiska experter ut med
> > förslag till en radikal kursomläggning.
> >
> > Imperial College COVID-19 Response Team, 16/3-20:
> >
> > "Perhaps our most significant conclusion is that mitigation is
> > unlikely to be feasible without emergency surge capacity limits of the
> > UK and US healthcare systems being exceeded many times over. In the
> > most effective mitigation strategy examined, which leads to a single,
> > relatively short epidemic (case isolation, household quarantine and
> > social distancing of the elderly), the surge limits for both general
> > ward and ICU beds would be exceeded by at least 8-fold under the more
> > optimistic scenario for critical care requirements that we examined.
> > In addition, even if all patients were able to be treated, we predict
> > there would still be in the order of 250,000 deaths in GB, and 1.1-1.2
> > million in the US.
> > (...)
> > We therefore conclude that epidemic suppression is the only viable
> > strategy at the current time."
> >
> > De brittiska experterna som Tegnell tvärsäkert har hänvisat till tror
> > nu alltså inte längre på flockimmunitet och "flatten the curve" utan
> > på aggressiva åtgärder för att kväsa utbrottet. Allt annat är, enligt
> > dem, att planera för en katastrof som sjukvården inte kommer klara av
> > att hantera.
> >
> > Anders Tegnell har nu inte längre bara otur. Det är något betydligt
> > värre än otur som spelar ut sin rätt här.
> > "

CURRENT THREAD FROMWHEN
[OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 33 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 33 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 32 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 32 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 32 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 17 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 31 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                              Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                 Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                 Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                       Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                          Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                             Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                                             Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                                         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                       Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                                          Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 23 days ago
                                             Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 23 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                       Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                 Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 30 days ago
                                       Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 30 days ago
                                          Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 29 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 26 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 26 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 26 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 26 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 28 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 28 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 28 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 28 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 28 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 28 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 27 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 28 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 26 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 25 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 25 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 24 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 24 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 23 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 23 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 23 days ago
                              Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 23 days ago
                                 Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 22 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 24 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 25 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 25 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 24 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 24 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 24 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 24 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 24 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 22 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 21 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 20 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 17 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 20 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 19 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 18 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 18 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 18 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 17 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 18 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 18 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 17 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 17 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 17 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 17 days ago
                              Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 15 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 15 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 14 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 14 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 13 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 12 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 12 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 12 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 11 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 11 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 10 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 10 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 10 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 10 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen aps 10 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 9 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 9 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 8 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 8 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 9 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 9 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 7 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 7 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 6 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 6 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 6 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 6 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 6 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 6 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 6 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 5 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 5 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 4 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 4 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 2 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 2 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 2 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 4 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 2 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 2 days ago

Webmaster: Apachez