Read Message  

SUBJECT:Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen
FROM:Anonymous <83.227.*.*>
INFO: 
DATE:2020-03-18 18:51
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/218204/114

En till Best of Tegnell: " Vi ser möjligen signaler från Italien att man nått en topp, men det är för tidigt att säga, säger han."

475 döda i italien idag.
.


Apachez wrote Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen at 2020-03-17 12:56
> En liten best of:
>
> https://www.facebook.com/551555262/posts/10163008327225263/?d=n
>
> "
> Benjamin Kalischer Wellander
>
> HAR ANDERS TEGNELL BARA OTUR?
>
> 2009 är Anders Tegnell avdelningschef på Socialstyrelsen och fattar
> beslut om massvaccinering med det ofullständigt testade Pandemrix.
> Detta trots att tillgänglig data inte tyder på högre dödlighet än
> vanlig säsonsinfluensa, att vaccinet var ofullständigt testat och att
> det tidigt fanns varningstecken om att den väl tilltagna dosen
> adjuvans var problematisk.
>
> Dagens Medicin:
> "Men influensavaccin med AS03 hade före godkännandet bara givits till
> strax under 100 spanska barn, och hos många av dessa barn noterades
> feber som biverkan. Detta kan man i backspegeln tolka som att detta
> vaccin nog stimulerade cytokinfrisättning lite väl bra, ett tecken på
> att mängden adjuvans var större än den behövde vara."
>
> Sverige var unikt i sitt beslut om massvaccination. Pandemin av
> svininfluensa visade sig vara särdeles mild. Konsekvensen av
> massvaccineringen blev dock att hundratals barn och ungdomar drabbades
> av de livslånga, och mycket handikappande, sjukdomen narkolepsi.
> Skandalen kring detta har förmodligen lett till en för Sverige unik
> förekomst av vaccinationsskepsis.
>
> Likväl, det var vid det givna läget svårt att uppskatta vad som låg i
> vågskålarna. Kanske hade Anders Tegnell bara otur.
>
> I januari upptäcks ett nytt coronavirus i Kina. Det framkommer snabbt
> uppgifter om att regimen försökt mörka omfattningen av problemet. Men
> dessa uppgifter kanske, oturligt nog, inte hade nått Anders Tegnell.
> Dessutom har två nya i och i hög grad dödliga Coronavirus uppkommit i
> modern (SARS och MERS). Inget av dessa gav upphov till pandemier. I
> det ena fallet på grund av att smittsamheten var låg (MERS), i det
> andra fallet på grund av det var enkelt att identifiera smitta (SARS).
>
> Kanske hade Anders Tegnell alltså bara otur när han uttalade följande
> (Folkhälsomyndigheten 16/1-20):
> "– För att det ska bli stora utbrott krävs att viruset är bra på att
> sprida sig från människa till människa. Så verkar det inte vara i det
> här fallet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell."
>
> I slutet på Januari publicerade The Lancet en studie som visade data
> över den enorma flygtrafik som ägt rum ur Wuhan. Allt tydde på att det
> skulle komma att bli utbrott internationellt. Därmed stod det alltså
> klart att risken för svenskar att komma i kontakt med coronaviruset
> ökade av resande generellt.
>
> Wu et al, Lancet 31/1-20:
> "Independent self-sustaining outbreaks in major cities globally could
> become inevitable because of substantial exportation of presymptomatic
> cases and in the absence of large-scale public health interventions."
>
> En dryg vecka senare rekommenderar Anders Tegnell sportlovsresenärer
> att INTE ställa in sina resor till Italien:
>
> TT 8/2-20:
> "Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsoinstitutet, tycker att
> det är förnuftigt att människor inte avstår från att resa.
> – När det gäller den här typen av resor finns det absolut ingen
> anledning att bekymra sig för coronaviruset. I exempelvis Alperna och
> Sydeuropa finns det ingen spridning över huvudtaget, säger han."
>
> Men Tegnell kunde mycket riktigt inte förutse att utbrottet skulle bli
> just i Italien. Allt pekade på att det skulle bli utbrott globalt, men
> exakt var visste ingen. Kanske hade han bara otur.
>
> Den sjätte mars meddelar Tegnell Aftonbladet att han tror att de
> svenska fallen har nått sin kulmen:
>
> "Sverige har nu 137 personer som smittats av coronaviruset.
>
> Statsepidemiolog Anders Tegnell tror att antalet svenska fall kan ha
> nått en kulmen. Hans plan nu är att hålla viruset borta från Sverige
> tills spridningsrisken är som lägst.
>
> – Viruset trivs inte lika bra under sommaren, säger Anders Tegnell
> till Aftonbladet."
>
> Tegnell fasta övertygelse om att kulmen skulle nås byggde på den
> felaktiga premissen att risken för samhällsspridning var låg.
>
> Att risken skulle vara låg, givet strategin att låta människor som kom
> direkt från utbrottsområden röra sig fritt i samhället, TROTS att
> studier påvisat asymtomatisk spridning, är en slutsats som strider mot
> sunt förnuft.
>
> Amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC 4/3-2020:
>
> "Some spread might be possible before people show symptoms; there have
> been reports of this occurring with this new coronavirus".
>
> Hade Anders Tegnell verkligen fortfarande bara otur? Var det rätt för
> ett land med en av de globalt sett absolut högsta talen av importerad
> smitta per capita, att ta den för varje fall ökande risken med att
> inte ens uppmana till frivillig hemkarantän?
>
> Under mars andra vecka upptäcks mycket riktigt samhällsspridning i
> Sverige.
>
> Det svenska smittskyddsstrategin givet läget förblir höljd i dunkel.
> Föregående statsepidemiolog gissar att man, likt britterna, siktar på
> att uppnå flockimmunitet. Detta tillbakavisas dock av Tegnell:
>
> SvD 15/3-20:
> "Tegnell: Flockimmunitet inte huvudtaktiken
> (...)
> – Huvudtaktiken handlar ju inte om det, utan huvudtaktiken är att vi
> har en långsam smittspridning och att sjukvården får en rimlig
> arbetsro, säger han till SvD"
>
> Hur detta är går ihop är för de flesta helt obegripligt.
> Smittspridning pågår tills aggressiva åtgärder får utbrottet att
> upphöra helt, eller tills att systemet är mättat. Eftersom Sverige
> slutat att smittspåra och inte inför aggressiva åtgärder blir det
> omöjligt att förstå vad den långsiktiga planen är.
>
> Boris Johnsson har vid det här laget i en presskonferens redan
> meddelat den brittiska befolkningen vad som gäller: Planen är att
> under kontrollerade former uppnå flockimmunitet.
>
> Samma dag som artikeln publiceras, medverkar Tegnell i Agenda. Här
> hänvisar han upprepade gånger till den brittiska strategin. Han anger
> att han "lyssnar till britterna" för att de "är bäst på smittskydd i
> världen" och att de säger "samma sak" som han gör.
>
> Sveriges statsepidemiolog hänvisar alltså direkt till en
> smittskyddsstrategi som han tidigare samma dag har avvisat.
>
> Har Anders Tegnell fortfarande bara otur?
>
> Dagen efter denna debatt, där Anders Tegnell gömmer sig bakom
> brittiska experter som stöd för sin linje av försiktiga och
> icke-offensiva åtgärder, kommer SAMMA brittiska experter ut med
> förslag till en radikal kursomläggning.
>
> Imperial College COVID-19 Response Team, 16/3-20:
>
> "Perhaps our most significant conclusion is that mitigation is
> unlikely to be feasible without emergency surge capacity limits of the
> UK and US healthcare systems being exceeded many times over. In the
> most effective mitigation strategy examined, which leads to a single,
> relatively short epidemic (case isolation, household quarantine and
> social distancing of the elderly), the surge limits for both general
> ward and ICU beds would be exceeded by at least 8-fold under the more
> optimistic scenario for critical care requirements that we examined.
> In addition, even if all patients were able to be treated, we predict
> there would still be in the order of 250,000 deaths in GB, and 1.1-1.2
> million in the US.
> (...)
> We therefore conclude that epidemic suppression is the only viable
> strategy at the current time."
>
> De brittiska experterna som Tegnell tvärsäkert har hänvisat till tror
> nu alltså inte längre på flockimmunitet och "flatten the curve" utan
> på aggressiva åtgärder för att kväsa utbrottet. Allt annat är, enligt
> dem, att planera för en katastrof som sjukvården inte kommer klara av
> att hantera.
>
> Anders Tegnell har nu inte längre bara otur. Det är något betydligt
> värre än otur som spelar ut sin rätt här.
> "

CURRENT THREAD FROMWHEN
[OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 33 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 33 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 32 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 32 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 32 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 17 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 31 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 31 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 31 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                              Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                 Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                 Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                       Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                          Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                             Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                                             Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                                         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                                            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                       Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                                          Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 23 days ago
                                             Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 23 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                       Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                 Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
                                    Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 30 days ago
                                       Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 30 days ago
                                          Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 30 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 30 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 29 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 26 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 26 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 26 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 26 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 29 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 28 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 28 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 28 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 28 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 28 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 28 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 27 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 28 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 27 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 26 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 25 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 25 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 24 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 24 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 23 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 23 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 23 days ago
                              Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 23 days ago
                                 Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 22 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 25 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 24 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 25 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 25 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 24 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 24 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 24 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 24 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 24 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 22 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 21 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 20 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 17 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 20 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 20 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 19 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 18 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 18 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 18 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 17 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 18 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 18 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 17 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 17 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 17 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 17 days ago
                              Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 17 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 15 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 15 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 14 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 14 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 13 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 12 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 12 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 12 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 11 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 11 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 10 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 10 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 10 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 10 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 10 days ago
                     Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen aps 10 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 9 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 9 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 8 days ago
                           Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 8 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 9 days ago
                        Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 9 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 7 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 7 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 6 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 6 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 6 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Esafix 6 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 6 days ago
   Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 6 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 6 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen fruitbat 5 days ago
      Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 5 days ago
         Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 4 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Zentric 4 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 2 days ago
               Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 2 days ago
                  Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Klappasaften 2 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Anonymous 4 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 2 days ago
            Re: [OT] Anders Tegnell gör bort sig igen Apachez 2 days ago

Webmaster: Apachez