Read Message  

SUBJECT:Re: Black Friday 2019
FROM:Metalman <registered user>
INFO:Die Slow Death
DATE:2019-12-01 18:08
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/217137/136

Man kan inte lita på något numera :D

Anonymous wrote Re: Black Friday 2019 at 2019-12-01 06:36
> De är felmärkta
>
> Anonymous wrote Re: Black Friday 2019 at 2019-11-30 16:01
> > Väljer man lanseringsår 2015 och senare på prisjakt så har 256 mobiler
> > OLED och 919 har LCD och 229 är ospecificerade.
> >
> > 20% OLED är förstås långt ifrån "nästan all".
> >
> > Anonymous wrote Re: Black Friday 2019 at 2019-11-30 14:47

CURRENT THREAD FROMWHEN
Black Friday 2019 Metalman 67 days ago
   Re: Black Friday 2019 Metalman 67 days ago
   Re: Black Friday 2019 Klappasaften 67 days ago
   Re: Black Friday 2019 Metalman 67 days ago
   Re: Black Friday 2019 Anonymous 67 days ago
   Re: Black Friday 2019 Metalman 67 days ago
      Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
            Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
                        Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
                           Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
                              Re: Black Friday 2019 Anonymous 65 days ago
                                 Re: Black Friday 2019 Anonymous 65 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 65 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 65 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 65 days ago
                        Re: Black Friday 2019 Anonymous 65 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
         Re: Black Friday 2019 Metalman 66 days ago
            Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
            Re: Black Friday 2019 Metalman 66 days ago
            Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
            Re: Black Friday 2019 Metalman 55 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 55 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 55 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 55 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 55 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                        Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Metalman 54 days ago
                        Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                        Re: Black Friday 2019 Metalman 54 days ago
                           Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                              Re: Black Friday 2019 Klappasaften 54 days ago
                                 Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                                    Re: Black Friday 2019 Klappasaften 54 days ago
                                       Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                        Re: Black Friday 2019 Metalman 54 days ago
                           Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                              Re: Black Friday 2019 Metalman 54 days ago
                                 Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
            Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
   Re: Black Friday 2019 Metalman 60 days ago
   Re: Black Friday 2019 aps 66 days ago
   Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
   Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
   Re: Black Friday 2019 DanneManne 66 days ago
   Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
      Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
      Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 65 days ago
            Re: Black Friday 2019 Anonymous 65 days ago
      Re: Black Friday 2019 Anonymous 66 days ago
   Re: Black Friday 2019 Metalman 55 days ago
   Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
      Re: Black Friday 2019 Metalman 54 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
            Re: Black Friday 2019 Metalman 54 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
   Re: Black Friday 2019 Anonymous 54 days ago
   Re: Black Friday 2019 Klappasaften 54 days ago
   Re: Black Friday 2019 Metalman 54 days ago
      Re: Black Friday 2019 Metalman 54 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
         Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
            Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
            Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
               Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                        Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                           Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                              Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                                 Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                                    Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                                       Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                                       Re: Black Friday 2019 Klappasaften 53 days ago
                                       Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                                       Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                                       Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                                          Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                                             Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                                             Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                                             Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                                                Re: Black Friday 2019 Anonymous 49 days ago
                                                   Re: Black Friday 2019 Metalman 48 days ago
                                                      Re: Black Friday 2019 Anonymous 48 days ago
                                                         Re: Black Friday 2019 Anonymous 48 days ago
                                                         Re: Black Friday 2019 Anonymous 48 days ago
                                                         Re: Black Friday 2019 Anonymous 48 days ago
                                                            Re: Black Friday 2019 Anonymous 47 days ago
                                                         Re: Black Friday 2019 Metalman 47 days ago
                                                         Re: Black Friday 2019 Metalman 47 days ago
                                                            Re: Black Friday 2019 Anonymous 47 days ago
                                                            Re: Black Friday 2019 Metalman 47 days ago
                                                               Re: Black Friday 2019 Klappasaften 47 days ago
                                                            Re: Black Friday 2019 Anonymous 47 days ago
                                             Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                                                Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                                                   Re: Black Friday 2019 Klappasaften 53 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                        Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                           Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                              Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                              Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                                 Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                              Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                              Re: Black Friday 2019 Anonymous 52 days ago
                                 Re: Black Friday 2019 Metalman 52 days ago
                              Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
            Re: Black Friday 2019 Metalman 52 days ago
            Re: Black Friday 2019 Anonymous 52 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 52 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 52 days ago
               Re: Black Friday 2019 Metalman 52 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 52 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Metalman 52 days ago
            Re: Black Friday 2019 Metalman 52 days ago
               Re: Black Friday 2019 Metalman 52 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Metalman 52 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 52 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Metalman 52 days ago
                        Re: Black Friday 2019 Anonymous 52 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
            Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
               Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 53 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Metalman 53 days ago
                     Re: Black Friday 2019 Anonymous 52 days ago
   Re: Black Friday 2019 Anonymous 51 days ago
      Re: Black Friday 2019 Anonymous 51 days ago
      Re: Black Friday 2019 Anonymous 51 days ago
      Re: Black Friday 2019 Metalman 51 days ago
         Re: Black Friday 2019 Anonymous 51 days ago
            Re: Black Friday 2019 Anonymous 51 days ago
            Re: Black Friday 2019 Metalman 51 days ago
            Re: Black Friday 2019 Anonymous 51 days ago
               Re: Black Friday 2019 Anonymous 51 days ago
               Re: Black Friday 2019 Metalman 51 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 51 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 50 days ago
                  Re: Black Friday 2019 Anonymous 50 days ago

Webmaster: Apachez