Read Message  

SUBJECT:{ot} Ribbon World
FROM:Zentric <registered user>
INFO: 
DATE:2019-07-11 22:48
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/215651/1

Ekonomi är makt, är politik, är hur allt formas.

Sedan tidigare vet vi, USA binder sig närmare Kanada och Mexiko. De håller på att i tysthet skapa denna ekonomiska zon.

Vi vet att Ryssland tillsammans med Kina, vill ha en handelszon som i ett band, från norr till söder. Det ska börja i norra Ryssland och fortsätta helst ända ner till och inkludera delar av Afrika.
De bygger järnväg, hamnar och valutaväxling för ändamålet.

Ok, så EU. Det finns nu tecken som säger att Polen och Italien har saker på g tillsammans. De kommer kanske i en snar framtid kliva av EU tåget, och tillsammans skapa en nya valuta som får sin bas i en stor guldreserv.

Här tror jag att England och då pratar jag om främst citystate of London. Kan följa med och skapa en helt egen ekonomisk zon tillsammans med dem. Det blir en konkurrent till EU.

Kvar blir då ett kraftigt försvagat EU, där EU försöker binda fler länder till Euron. Krav kommer att ställas på oss att införa Euron ganska snart, tror jag.

CURRENT THREAD FROMWHEN
{ot} Ribbon World Zentric 104 days ago
   Re: {ot} Ribbon World Anonymous 104 days ago
   Re: {ot} Ribbon World Anonymous 104 days ago
   Re: {ot} Ribbon World Anonymous 103 days ago
      Re: {ot} Ribbon World Zentric 103 days ago
         Re: {ot} Ribbon World Anonymous 103 days ago
         Re: {ot} Ribbon World Anonymous 103 days ago
            Re: {ot} Ribbon World Zentric 103 days ago
               Re: {ot} Ribbon World Anonymous 103 days ago
   Re: {ot} Ribbon World Anonymous 103 days ago
      Re: {ot} Ribbon World Apachez 103 days ago
      Re: {ot} Ribbon World Zentric 103 days ago
         Re: {ot} Ribbon World Anonymous 103 days ago

Webmaster: Apachez