Read Message  

SUBJECT:Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner
FROM:Apachez <registered user>
INFO:http://www.apachez.net
DATE:2020-09-16 13:00
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/214990/189

Ja om banker är dumma nog att förlita sig på Apple och Google operativ så är det ingen större skillnad på att även förlita sig på Huaweis OS.

Sen är Sverige med sina 10 miljoner invånare inte ens om Huawei skulle få 100% av marknaden något att hurra för.

10 miljoner kunder är ju random småstad i Kina med sina 1.4 MILJARDER invånare.


grisolle wrote Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner at 2020-09-16 07:33
> Tror inte att det är realistiskt att Harmony OS kommer att få upp
> marknadsandelen tillräckligt högt för att Bankerna mm ska porta sina
> appar. Huawei kommer att ha gett upp utanför Kina långt innan det
> händer. Kineser tänker långsiktigt, men man kan bara blöda cash så
> länge.
> Sedan har vi säkerheterna på dessa appar att tänka på också.
> Bakdörrarna i Harmony OS som kommer att existera och utnyttjas med
> 100% trolighet. Frågan är om någon bank skulle ha sin app hos Huawei
> som är i navet på det kinesiska militära industriella komplexet.
> Diktaturens högra arm. Tveksamt.
>
> Apachez wrote Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis
> telefoner at 2020-09-16 07:15
> > Om tillräckligt många gör det så kommer det komma bankid och swish mfl
> > svenska appar även till Harmony OS.
> >
> > Precis som den idag inte bara finns till Android utan även iOS.
> >
> > Sen kan Harmony OS även ha ett kompatibilitetslager som gör att du kan
> > installera android-apparna direkt från resp. tillverkas hemsida eller
> > via en "android-compatible" del av deras egna appstore.
> >
> >
> > grisolle wrote Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis
> > telefoner at 2020-09-16 06:05

CURRENT THREAD FROMWHEN
HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 618 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 618 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 618 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 618 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Klappasaften 617 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Poeten 617 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Poeten 617 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Klappasaften 617 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Klappasaften 617 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 617 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Poeten 617 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 613 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 617 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 617 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 617 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 617 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 615 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 615 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 615 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 615 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 615 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Klappasaften 615 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 595 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 615 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 615 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 615 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 595 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 595 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 615 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Klappasaften 615 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 615 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 617 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 615 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 595 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 618 days ago
   Apple slår tillbacks! DanneManne 615 days ago
   Re: Apple slår tillbacks! Anonymous 615 days ago
   Re: Apple slår tillbacks! DanneManne 615 days ago
   Re: Apple slår tillbacks! Anonymous 615 days ago
   Re: Apple slår tillbacks! Apachez 595 days ago
   Re: Apple slår tillbacks! Anonymous 615 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 613 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 612 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Poeten 612 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 612 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
                        Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 611 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
                        Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 595 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 612 days ago
                        Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 595 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 595 days ago
                        Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 595 days ago
                           Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 595 days ago
                              Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 595 days ago
                                 Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 594 days ago
                                    Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 594 days ago
                                       Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 594 days ago
                                          Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 594 days ago
                                             Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 594 days ago
                                                Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 594 days ago
                                                Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 594 days ago
                                                   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 594 days ago
                                                Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 594 days ago
                                                   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 594 days ago
                                                      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 536 days ago
                                                         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 536 days ago
                                                            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 536 days ago
                                                            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                                                            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 595 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 595 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 595 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 595 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 595 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 595 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 595 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 595 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 590 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 590 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 590 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 590 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 536 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 536 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Poeten 534 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Poeten 534 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Poeten 534 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                        Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 534 days ago
                           Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Poeten 534 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
                        Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                           Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
                              Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                                 Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
                                    Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                                       Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
                                          Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 534 days ago
                                          Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                                             Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
                                                Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                                                   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 533 days ago
                                                      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 533 days ago
                                                      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 533 days ago
                                                      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 533 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner DanneManne 595 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 594 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 594 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 577 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 577 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 577 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 577 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 577 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 577 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 577 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 577 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 577 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 536 days ago
                        Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 536 days ago
                           Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                              Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
                                 Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                                    Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
                                       Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
                                          Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 534 days ago
                                             Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 534 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 536 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 577 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 577 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 530 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 530 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 530 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 362 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 362 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 362 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 362 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner DanneManne 362 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 343 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 343 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 343 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 343 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 180 days ago
   Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner Anonymous 180 days ago
   Re: Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner Anonymous 180 days ago
   Re: Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner Anonymous 180 days ago
      Re: Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner Poeten 180 days ago
         Re: Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner aps 180 days ago
            Re: Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner Poeten 180 days ago
            Re: Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner Anonymous 179 days ago
            Re: Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner Apachez 179 days ago
               Re: Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner aps 179 days ago
                  Re: Huaweis är nu nummer ett på mobiltelefoner Apachez 179 days ago
   Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 133 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 133 days ago
      Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 132 days ago
         Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 132 days ago
            Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 132 days ago
               Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 132 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 132 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 132 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 132 days ago
                        Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 131 days ago
                           Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 131 days ago
                              Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Anonymous 131 days ago
                              Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 131 days ago
                                 Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 131 days ago
                              Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 131 days ago
                                 Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 131 days ago
                                    Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 130 days ago
                  Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 132 days ago
                     Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 132 days ago
                        Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner Apachez 132 days ago
                           Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner grisolle 132 days ago
                              Re: HANDELSKRIG - Google stoppar Android på Huaweis telefoner aps 132 days ago

Webmaster: Apachez