Read Message  

SUBJECT:Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Uppsala
FROM:Anonymous <185.113.*.*>
INFO: 
DATE:2019-09-30 07:59
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/214898/112

Anonymous wrote Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Uppsala at 2019-09-28 13:16
> De ha t om gjort Abdulla till "ansvarigt kommunalråd Mohamad Hassan
+De har
> (L)"...
> Bra att han erkänner att de gurar iaf.
>
> Anonymous wrote Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Uppsala at
> 2019-09-28 10:29
> > Även i Uppsala skenar kostnader för socialbidrag.
> >
> > https://mobil.unt.se/nyheter/u...-skenar-i-uppsala-5415077.aspx
> >
> > "Kostnader för socialbidrag skenar i Uppsala
> >
> > UPPSALA Kostnaderna för socialbidrag ökar kraftigt i Uppsala.
> > "Utvecklingen är mycket oroande", säger ansvarigt kommunalråd Mohamad
> > Hassan (L).
> >
> > Uppsala hade fram till för några år sedan en lägre andel
> > socialbidragstagare än liknande kommuner. Så är det inte längre.
> >
> > Antalet bidragstagare har de senaste fyra åren ökat snabbt i Uppsala.
> > 2015 betalade kommunen ut 276 miljoner kronor i försörjningsstöd
> > (tidigare kallat socialbidrag). 2018 var beloppet uppe i 376 miljoner.
> > I år kommer kostnaden att landa på 402 miljoner kronor, om prognosen
> > håller.
> >
> > – Den främsta anledningen är att Uppsala tagit emot ganska många
> > flyktingar, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i
> > arbetsmarknadsnämnden som har ansvar för försörjningsstöd.
> >
> > De första två åren står staten för de nyanländas försörjning genom den
> > så kallade etableringsersättningen. Därefter tar kommunen över
> > ansvaret, och det är dessa kostnader som nu syns i kommunens budget.
> >
> > I en jämförelse där Uppsala kommun tittat på åtta liknande städer,
> > däribland Jönköping och Linköping, sticker Uppsala ut. 75 procent av
> > de vuxna bidragstagarna i Uppsala är i dag utrikesfödda. Det är en
> > högre andel än i jämförbara städer, men även i jämförelse med övriga
> > riket inklusive de tre storstäderna. Uppsala betalar även ut högre
> > belopp till varje hushåll än andra jämförbara städer, vilket främst
> > beror på att det är dyrare att bo här.
> >
> > I Uppsala får också betydligt fler barnfamiljer försörjningsstöd. Från
> > 2016 till 2019 har antalet ökat från cirka 900 till 1100. Någon sådan
> > ökning syns inte i liknande städer.
> >
> > – Uppsala lockar barnfamiljer på samma sätt som Stockholm, Göteborg
> > och Malmö gör, säger Mohamad Hassan.
> >
> > Andelen unga vuxna som får försörjningsstöd har vuxit i Uppsala, en
> > stor andel av dem är ensamkommande. "Ensamkommande ungdomar i behov av
> > ekonomiskt bistånd är en ny grupp som knappt fanns för några år sedan,
> > nu beviljas över 250 ensamkommande ungdomar ekonomiskt bistånd i
> > Uppsala varje månad", skriver kommunen i en ny rapport.
> >
> > En del av dem har via anhöriginvandring fått hit familjemedlemmar,
> > vilket innebär högre utbetalning av försörjningsstöd. Här är Mohamad
> > Hassan kritisk till såväl Uppsalas som andra kommuners agerande.
> >
> > – Det finns många ensamkommande i Uppsala som placerats här av andra
> > kommuner. När de får uppehållstillstånd ska hemkommunen ta hand om
> > familjeåterförening, men så har det inte varit.
> >
> > Från och med nu gäller nya riktlinjer, säger han.
> >
> > – Den som hädanefter tar hit familjen kan inte få bidrag här, utan får
> > vända sig till den egentliga hemkommunen. Visst får man bo i Uppsala,
> > men då får man se till att klara sig själv. Jag ser det som en del av
> > integrationsprocessen.
> >
> > Enligt kommunens prognoser kommer kostnaderna för försörjningsstöd att
> > fortsätta öka. År 2022 beräknas summan bli 455 miljoner kronor.
> >
> > – Utvecklingen är mycket oroväckande. Att bekämpa utanförskapet och
> > arbetslösheten i den här gruppen är den största utmaningen som
> > kommunen står inför, säger Mohamad Hassan.
> >
> > Arbetslöshet är den främsta orsaken till socialbidrag.
> > Arbetsmarknadsnämnden har därför tagit fram en lista med åtgärder för
> > att fler Uppsalabor ska få jobb. Främst handlar det om att se till att
> > Arbetsförmedlingens insatser utnyttjas maximalt samt mer uppstyrd
> > sfi-utbildning (svenska för invandrare).
> >
> > – Målet är att sänka andelen bidragstagare från fem till fyra procent
> > av befolkningen.
> >
> > Hur realistiskt är det när det väntas en lågkonjunktur?
> >
> > – Uppsala brukar klara sig bra, vi är inte så konjunkturkänsliga
> > eftersom vi har stora myndigheter och två universitet. Vi måste
> > lyckas."

CURRENT THREAD FROMWHEN
Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 796 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 395 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 395 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 394 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 395 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1364 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1363 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1363 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1363 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1363 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 395 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 395 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1363 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1363 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden (Karlshamn) Anonymous 1358 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1358 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden - Kristianstad Anonymous 1336 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden - Kristianstad Esafix 1336 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden - Kristianstad Anonymous 1335 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden - Kristianstad Klappasaften 1335 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden - Kristianstad Anonymous 1335 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden - Kristianstad Anonymous 1335 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1335 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1335 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Poeten 1334 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1334 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1334 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1316 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1316 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1316 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1316 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1315 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Bengtsfors Anonymous 1282 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Filipstad Anonymous 1256 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Filipstad Anonymous 1256 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Filipstad Anonymous 1256 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Filipstad Anonymous 1256 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Filipstad Anonymous 1255 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Filipstad Anonymous 1255 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Filipstad Esafix 1255 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1256 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1256 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1253 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1253 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Esafix 1253 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1253 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1252 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1252 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1252 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1252 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm BubbaKlubba 1252 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Apachez 1252 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1252 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Apachez 1251 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1251 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm BubbaKlubba 1251 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1251 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Elspace 1251 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1250 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Klappasaften 1250 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Elspace 1250 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Klappasaften 1250 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Elspace 1250 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm fruitbat 1242 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Apachez 1242 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm fruitbat 1242 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Apachez 1241 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Klappasaften 1241 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm BubbaKlubba 1234 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1241 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Esafix 1241 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1241 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Klappasaften 1241 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Esafix 1241 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1241 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Esafix 1241 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1241 days ago
                        Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Zentric 1241 days ago
                           Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1241 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1241 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Esafix 1234 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm fruitbat 1231 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1231 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1231 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm fruitbat 1237 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1237 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm BubbaKlubba 1236 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1236 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1235 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Hässleholm Anonymous 1235 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden BubbaKlubba 1252 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Zentric 1251 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1251 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1251 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1251 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Västernorrland Anonymous 1236 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Västernorrland BubbaKlubba 1234 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Motala Anonymous 1228 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gullspång Anonymous 1225 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gullspång Elspace 1225 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gullspång Elspace 1225 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gullspång Anonymous 1225 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Uppsala Anonymous 1224 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Uppsala Anonymous 1224 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Uppsala Anonymous 1223 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Uppsala Anonymous 1222 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Uppsala Anonymous 1110 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Perstorp Anonymous 1222 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1166 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1166 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1166 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1166 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1166 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1145 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1145 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1145 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1145 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1145 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Elspace 1145 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1145 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1145 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1145 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1145 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1145 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1145 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1131 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 1131 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1131 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 1131 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1131 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1131 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1131 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1131 days ago
                        Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 1121 days ago
                           Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1121 days ago
                           Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Klappasaften 1121 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1121 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 1121 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 1117 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1117 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 1117 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1117 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1121 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1121 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1121 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1110 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 1110 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1091 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 1091 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1090 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 1090 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 1086 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gävle Anonymous 1081 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gävle Esafix 1081 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gävle Anonymous 1081 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gävle Esafix 1081 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gävle fruitbat 1076 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gävle fruitbat 1076 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gävle Zentric 1076 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gävle Anonymous 1076 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Gävle Anonymous 1076 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Vilhelmina Anonymous 1074 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Vilhelmina Anonymous 1074 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Vilhelmina Anonymous 1073 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Vilhelmina Zentric 1073 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Anonymous 920 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Anonymous 920 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Anonymous 920 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Anonymous 920 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Anonymous 920 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö lsd_se 920 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Anonymous 849 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Klappasaften 849 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Anonymous 849 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Klappasaften 849 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Elspace 849 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Anonymous 849 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Anonymous 847 days ago
                        Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Apachez 847 days ago
                           Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Malmö Apachez 847 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Högsby Anonymous 849 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Högsby fruitbat 849 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Högsby Klappasaften 849 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Högsby fruitbat 849 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Högsby Klappasaften 849 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 843 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 843 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 843 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 843 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 843 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Zentric 843 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 843 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Elspace 836 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden lsd_se 836 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Elspace 836 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 836 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Elspace 836 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 836 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 836 days ago
                        Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 821 days ago
                           Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 820 days ago
                           Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 820 days ago
                              Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 819 days ago
                                 Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 819 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 836 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 836 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 836 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 796 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 796 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 796 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 796 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 786 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 786 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 786 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 760 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 762 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 761 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden lsd_se 761 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 761 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden aps 761 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 761 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden aps 761 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 761 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden lsd_se 761 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden aps 761 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Metalman 761 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 760 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden lsd_se 760 days ago
                        Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Elspace 760 days ago
                           Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 756 days ago
                              Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 756 days ago
                                 Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 756 days ago
                                    Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 756 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 760 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 760 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 756 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 756 days ago
                        Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 754 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Sandviken Anonymous 752 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Sandviken fruitbat 745 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Sandviken Anonymous 745 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Sandviken Anonymous 744 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Sandviken Anonymous 743 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden -Sandviken Anonymous 743 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 736 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden aps 736 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 736 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 736 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden aps 736 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 736 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden lsd_se 736 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 736 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 730 days ago
                        Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 729 days ago
                           Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 728 days ago
                              Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 643 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 736 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Esafix 736 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 536 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 536 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Apachez 536 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 536 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden fruitbat 518 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Klappasaften 518 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 518 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Klappasaften 518 days ago
                     Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 518 days ago
                        Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Klappasaften 518 days ago
                           Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 517 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 517 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Metalman 517 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 517 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Klappasaften 192 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 464 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 464 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Klappasaften 192 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Klappasaften 192 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden aps 192 days ago
   Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago
      Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Klappasaften 192 days ago
         Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago
            Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago
               Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Metalman 192 days ago
                  Re: Ot:Sverige klappar ihop-tråden Anonymous 192 days ago

Webmaster: Apachez