Read Message  

SUBJECT:Re: Klimattalibanerna
FROM:Poeten <registered user>
INFO: 
DATE:2019-02-10 22:50
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/213756/21aps wrote Re: Klimattalibanerna at 2019-02-10 22:03
> Zentric wrote Re: Klimattalibanerna at 2019-02-10 20:57
> > På 90-talet så sa man att vissa öar som hade några cm i marginaler till havsnivån, skulle försvinna helt runt år 2000. De finns fortfarande kvar och inget har hänt direkt.
>
> Stiger haven med 90 cm försvinner en femtedel av Bangladesh och en rejäl bit av Västafrika under havsytan.
>

Och? Behövs dessa platser? Huvuddelen av Bangladesh finns kvar...

> > Dessutom så har temperaturhöjningen på ca 0,8 till 1 grad avstannat de senaste 5 åren.
> > Dvs från år 2014 till nu.
>
> Jorden blir varmare och uppvärmningshastigheten ökar.
>
> https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
>
> > OM det är så att temperaturen blir varmare. Vad händer då? Jo då blir det varmare OCH fuktigare. Dvs öknar minskar. Mer värme ger minskade öknar.
> > Vilket även har setts, världens öknar har minskat något de senaste 20 åren.
>
> "The Sahara Desert has expanded significantly over the twentieth century, by 11%–18% depending on the season, and by 10% when defined using annual rainfall."
>
> -aps
>

CURRENT THREAD FROMWHEN
Klimattalibanerna Esafix 191 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 191 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Esafix 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
         Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Poeten 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Poeten 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 189 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 189 days ago
   Re: Klimattalibanerna aps 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna aps 190 days ago
         Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
            Re: Klimattalibanerna Poeten 190 days ago
            Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
            Re: Klimattalibanerna aps 190 days ago
               Re: Klimattalibanerna Poeten 190 days ago
               Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna Esafix 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
         Re: Klimattalibanerna Anonymous 185 days ago
      Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 189 days ago
   Re: Klimattalibanerna Esafix 185 days ago

Webmaster: Apachez