Read Message  

SUBJECT:Re: Klimattalibanerna
FROM:aps <registered user>
INFO: 
DATE:2019-02-10 22:03
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/213756/20

Zentric wrote Re: Klimattalibanerna at 2019-02-10 20:57
> >aps wrote Re: Klimattalibanerna at 2019-02-10 19:25
> > Det gör inget om några hundra miljoner människor får sin mark
> > översvämmad av havet eller omvandlad till öken. De kan bo någon
> > annanstans.
> >
> På 90-talet så sa man att vissa öar som hade några cm i marginaler till havsnivån, skulle försvinna helt runt år 2000. De finns fortfarande kvar och inget har hänt direkt.

Stiger haven med 90 cm försvinner en femtedel av Bangladesh och en rejäl bit av Västafrika under havsytan.

> Dessutom så har temperaturhöjningen på ca 0,8 till 1 grad avstannat de senaste 5 åren.
> Dvs från år 2014 till nu.

Jorden blir varmare och uppvärmningshastigheten ökar.

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

> OM det är så att temperaturen blir varmare. Vad händer då? Jo då blir det varmare OCH fuktigare. Dvs öknar minskar. Mer värme ger minskade öknar.
> Vilket även har setts, världens öknar har minskat något de senaste 20 åren.

"The Sahara Desert has expanded significantly over the twentieth century, by 11%–18% depending on the season, and by 10% when defined using annual rainfall."

-aps

CURRENT THREAD FROMWHEN
Klimattalibanerna Esafix 191 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 191 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Esafix 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
         Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Poeten 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Poeten 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 189 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 189 days ago
   Re: Klimattalibanerna aps 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna aps 190 days ago
         Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
            Re: Klimattalibanerna Poeten 190 days ago
            Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
            Re: Klimattalibanerna aps 190 days ago
               Re: Klimattalibanerna Poeten 190 days ago
               Re: Klimattalibanerna Zentric 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna Esafix 190 days ago
      Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
         Re: Klimattalibanerna Anonymous 185 days ago
      Re: Klimattalibanerna Anonymous 190 days ago
   Re: Klimattalibanerna Anonymous 189 days ago
   Re: Klimattalibanerna Esafix 185 days ago

Webmaster: Apachez