Read Message  

SUBJECT:Re: Demografibomben – gör Sverige till ett både farligare och fa
FROM:Poeten <registered user>
INFO: 
DATE:2018-11-08 11:00
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/212574/3

Vi har ju nya typer av grova brott där folk tas som gisslan i hemmet. Typ att ha vapen hemma och en plan kan bli ett måste.

Dessutom safe room....

Anonymous wrote Re: Demografibomben – gör Sverige till ett både farligare och fattig at 2018-11-07 18:36
> https://samtiden.nu/2018/10/de...-farligare-och-fattigare-land/
>
> "DEMOGRAFI. ”Åtstramningen” av asylinvandringen är en myt som media
> och politiker med gemensamma krafter framför. Absurt, skriver
> journalisten Gunnar Sandelin som dessutom pekar på överskottet av män
> från våldsamma länder i brottsaktiv ålder. Något som gör Sverige både
> fattigare och farligare.
>
> Folk från Afrika och Mellanöstern flyttar in medan svenskarna minskar
> i antal. Den demografiska omfördelningen fortsätter med full kraft,
> visar journalisten Gunnar Sandelin i en genomgång. Invandringen har
> inte alls stramats åt.
>
> Det är utlänningar från Syrien, och andra områden i Mellanöstern och
> Nordafrika som ökar i befolkningen, medan svenskar är den grupp som
> mest utvandrar från Sverige. Det stora inflödet kommer alltså främst
> från muslimska länder, som tillhör världens mest dysfunktionella och
> våldsamma stater.
>
> En klar majoritet av de asylsökande är män, cirka 60 procent. Och det
> är särskilt andelen män från Mellanöstern och Afrika, en grupp som är
> överrepresenterade i brott, och som är i brottsaktiv ålder (15-44 år)
> som ökar.
>
> Brottsbenägen grupp
> Män 15-44 år som grupp är en värdemätare på kriminaliteten i
> samhället, på tryggheten på gator och torg, då det är den mest
> brottsbenägna gruppen. Utrikes födda totalt har en överrepresentation
> på 2,5 gånger i förhållande till svenskar, och hela 5 gånger när det
> gäller våldtäkter.
>
> I Sveriges 25 största kommuner ökar andelen män i brottsaktiv ålder
> med utländsk bakgrund alltmer kraftigt och är i vissa fall redan i
> majoritet, som i Malmö.
>
> – Eftersom också bidragsberoendet är högt i de brottsaktiva grupperna,
> vågar jag påstå att den omfattande demografiska förändring som pågår
> med full fart gör Sverige till ett både farligare och fattigare land
> att leva i, skriver Sandelin.
>
> Mest brottsaktiva grupp 25 procent
> 1970 utgjorde de utrikes födda männen i den mest brottsaktiva gruppen
> 15-44 år 10 procent av alla män i samma ålder, medan de 2017 var uppe
> i 25 procent.
>
> – Den mest iögonfallande skillnaden där är hur de som har låg
> brottsaktivitet och kommer från övriga nordiska länder har ersatts av
> dem som har hög brottsaktivitet och kommer från Afrika och
> Mellanöstern, skriver Sandelin."

CURRENT THREAD FROMWHEN
Demografibomben – gör Sverige till ett både farligare och fattig Anonymous 169 days ago
   Re: Demografibomben – gör Sverige till ett både farligare och fa Anonymous 169 days ago
   Re: Demografibomben – gör Sverige till ett både farligare och fa Poeten 168 days ago
      Re: Demografibomben – gör Sverige till ett både farligare och fa Apachez 162 days ago

Webmaster: Apachez