Read Message  

SUBJECT:Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :(
FROM:Anonymous <82.196.*.*>
INFO: 
DATE:2018-10-10 16:22
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/212241/19

Går dom i Norrbotten till systemet istället.

Anonymous wrote Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( at 2018-10-10 16:19
> Men det har ju minskat...
> Men som vanligt får kvinnor mer hjälp och psykofarmaka...
>
> "Självmord är vanligare bland äldre män, även om andelen har minskat
> de senaste tio åren. Bland män över 65 år är det cirka 23 per 100.000
> invånare som tar sitt liv att jämföra med cirka cirka 19 i gruppen män
> 20-64 år. I gruppen män 80-84 år är det cirka 34 per 100 000 invånare
>
> Sett till statistik över vilken vård som äldre respektive yngre fått
> 28 dagar före suicid är det också tydligt att äldre i större
> utsträckning vårdats i den somatiska vården, medan de 18-64 år i högre
> grad vårdats inom psykiatrin.
>
> – De nationella riktlinjer som finns för depression och ångestsyndrom
> betonar vikten av hög tillgänglighet, kontinuitet och aktiv
> uppföljning för alla åldrar. Äldre är dessutom ofta drabbade av
> samsjuklighet, både psykisk ohälsa och somatisk ohälsa, vilket också
> ställer ökade krav på vård och omsorg, säger Olivia Wigzell.
>
> – Sverige har ett nationellt program för att förebygga suicid. Det
> omfattar alla åldrar. Eftersom många äldre har insatser från både
> kommuner och landsting är det viktigt med samverkan för att möta
> behoven hos äldre personer med psykisk ohälsa, fortsätter hon.
>
> Det är betydligt vanligare att äldre förskrivs bensodiazepiner,
> särskilt äldre kvinnor. Personer 65 år eller äldre med psykisk ohälsa
> får i högre utsträckning antipsykotiska läkemedel och tre eller fler
> psykofarmaka jämfört med gruppen 18-64 år.
>
> Det finns också stora regionala skillnader. Exempelvis är det ungefär
> dubbelt så hög andel av dem över 65 i Kronoberg som har en långvarig
> användning av bensodiazepiner än de i Norrbotten.
>
> – Yngre och högutbildade får i högre grad psykofarmaka utskriven av
> specialistvården, medan äldre och lågutbildade får den i högre grad
> via primärvården. Det ställer krav på primärvården att upptäcka och
> behandla psykisk ohälsa, säger Johan Fastbom, utredare vid
> Socialstyrelsen."
>
> Anonymous wrote Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( at
> 2018-10-09 22:05
> > Men det går inte långsamt,
> > "Självmord nu vanligast bland äldre svenska män
> >
> > Många äldre svenskar lider av psykisk ohälsa, visar en ny rapport från
> > Socialstyrelsen. En tredjedel av alla över 65 år har vårdats för
> > psykisk sjukdom alternativt använt psykofarmaka. Självmord är också
> > vanligare hos äldre – främst män – än i gruppen 20-64 år, enligt
> > studien.",
> > http://www.friatider.se/sj-lvm...nligast-bland-ldre-svenska-m-n
> >
> > Anonymous wrote Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( at
> > 2018-10-09 22:02

CURRENT THREAD FROMWHEN
Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Metalman 259 days ago
      Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 259 days ago
         Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Metalman 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Metalman 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Metalman 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Klappasaften 259 days ago
      Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Metalman 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Zentric 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( grisolle 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 259 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 259 days ago
      Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 258 days ago
         Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 258 days ago
   Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 259 days ago
      Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 259 days ago
         Re: Invandrare gillar inte oss Svenskar :( Anonymous 259 days ago

Webmaster: Apachez