Read Message  

SUBJECT:Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning
FROM:Elspace <registered user>
INFO: 
DATE:2018-08-10 15:09
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/211325/13

Men varför chansa, när man kan lägga pengarna på anpassning inför den troligen ökande globala värmen?

Anonymous wrote Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning at 2018-08-10 14:37
> Siffran är 3%, och en av de punkter Al Gore blev fälld idomstol för
> att ha ljugit om i sin dokumentär är just CO2's roll som växthusgas.
>
> CO2 har varit långt högre förr, och är egentligen tom närmare
> svältgränsen för växtligheten än optimal nivå. Man tillskriver också
> den hgre CO2 halten som ensam ansvarig för 25% av jordbrukets ökade
> avkastning de senaste 100 åren.
>
> Sist, men ite minst, det var fortfarande varmare under antiken än det
> är nu, och statistiskt/historiskt står vi närmare en köldperiod omman
> säger så. Många kommer svälta/frysa ihjäl.
>
> Anonymous wrote Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning
> at 2018-08-10 13:58
> > Människan står för 5-10 % av den globala ökning av co2. Det jag tycker
> > är att dom som säger att människan är orsaken och att det kommer att
> > vara så och så varmt om 50 år, dom borde kom med rätta siffror hur
> > varmt det är nästa år, osv, då kanske man kan börja tro på dom. Som
> > det är nu kan dom knappt förutse vädret, men dom vet att om 50 år så
> > är det så och så varmt. Och det förklaras med att väder och klimat
> > inte är samma sak, var är beviset för det, och att dom kan förutse
> > klimatet?
> >
> > Poeten wrote Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning at
> > 2018-08-10 13:34

CURRENT THREAD FROMWHEN
[ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Poeten 284 days ago
   Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Elspace 284 days ago
   Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Poeten 284 days ago
   Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Poeten 284 days ago
   Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Elspace 284 days ago
      Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Poeten 284 days ago
         Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Poeten 284 days ago
         Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Elspace 284 days ago
         Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Anonymous 284 days ago
            Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Anonymous 284 days ago
               Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Elspace 284 days ago
               Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Anonymous 280 days ago
               Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Anonymous 279 days ago
               Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning aps 279 days ago
                  Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Apachez 279 days ago
                     Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning aps 279 days ago
                        Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Apachez 279 days ago
                           Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning aps 279 days ago
                              Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Apachez 278 days ago
                                 Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning aps 278 days ago
   Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Poeten 284 days ago
   Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Anonymous 284 days ago
      Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Apachez 279 days ago
   Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning aps 279 days ago
   Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Anonymous 280 days ago
   Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Anonymous 279 days ago
      Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Poeten 279 days ago
         Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Anonymous 278 days ago
            Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Anonymous 278 days ago
            Re: [ot] Varför inte mycket görs åt global uppvärmning Apachez 278 days ago

Webmaster: Apachez