Read Message  

SUBJECT:Re: [ot] Skulle du försvara någon bög?
FROM:Poeten <registered user>
INFO: 
DATE:2018-07-11 22:25
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/210967/8

Jo... Jag använde Macintosh en period när jag studerade på högskolan. Svårt att erkänna men...

Anonymous wrote Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? at 2018-07-11 20:40
> Vi tycker om dig som du är Poeten! Säg nu det du har tänkt säga, men
> inte vågat.
>
> Poeten wrote Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? at 2018-07-11
> 12:27
> > Typ om du ser en homosexuell person som hånas, trakasseras eller
> > misshandlas pga sin läggning?

CURRENT THREAD FROMWHEN
[ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 224 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 224 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Metalman 224 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 224 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 224 days ago
      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 224 days ago
      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 223 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 224 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 224 days ago
      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
            Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                  Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                     Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                        Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                        Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                           Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Esafix 222 days ago
                           Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                              Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Esafix 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                    Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                    Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                       Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                          Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                             Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                            Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
                                                            Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
                                                               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                                  Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                            Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Esafix 222 days ago
                                    Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                       Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                    Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                       Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                          Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
                           Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
                              Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
                                    Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                       Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
                                          Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                             Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
                                                         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                        Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                           Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                              Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                              Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                    Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                       Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                          Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                          Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                             Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                          Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                             Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Esafix 222 days ago
                                                Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Esafix 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                            Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Esafix 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                            Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 221 days ago
                                                Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                            Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                                               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                                                  Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 221 days ago
                              Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                 Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                    Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                       Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
                                       Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
                                          Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 221 days ago
         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
            Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
               Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 222 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Anonymous 222 days ago
   Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
      Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
         Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Poeten 222 days ago
            Re: [ot] Skulle du försvara någon bög? Elspace 221 days ago

Webmaster: Apachez