Read Message  

SUBJECT:Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande?
FROM:Elspace <registered user>
INFO: 
DATE:2018-06-13 09:20
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/210543/103

http://coldcasechristianity.co...a-retelling-of-the-horus-myth/

grisolle wrote Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? at 2018-06-13 07:52
> Typ hela Judarnas elit var tillfångatagna i Babylon nån gång runt 550
> innan Kristus. Innan dess var Judarnas religion inte monoteistisk utan
> de hade en drös gudar. Tydligen blev ledningen influerade av andra
> religioner typ som Zoroastrism när de var i Babylon. För när de kom
> tillbaka så ändrades hela religionen så småningom till en monoteistisk
> med Yahve som gud. Alla andra gudar droppades. Kristendomen och Islam
> bygger vidare på gamla testamentet så det är samma gud där som i
> judendomen.
>
> Elspace wrote Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? at
> 2018-06-13 07:27
> > ... det är ju just det som pekar på att det är båg, förutom en hel del
> > annat, de har ju återanvänt saker från tidigare religioner och sägner.
> > Bibeln har ju exempelvis återanvänt berättelser från egyptisk
> > religion, men med lite annan förpackning.
> >
> > Poeten wrote Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? at
> > 2018-06-13 00:00

CURRENT THREAD FROMWHEN
[ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
               Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                  Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 223 days ago
                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                        Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                        Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 223 days ago
                           Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                              Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                              Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 223 days ago
                                 Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                    Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                    Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 223 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                          Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                             Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                        Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 223 days ago
                        Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                        Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                           Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                              Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                 Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                    Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                          Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                             Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                                   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                                      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? aps 222 days ago
   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 223 days ago
      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
               Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
                  Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                        Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                           Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                              Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                 Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
               Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                  Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                        Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                           Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                              Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                 Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                    Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                          Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                          Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                             Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                          Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? aps 222 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Zentric 221 days ago
                                          Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 221 days ago
                                             Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Zentric 221 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 221 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 221 days ago
                                                   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 221 days ago
                                                      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 221 days ago
                                                      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 221 days ago
                                                         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 221 days ago
                                                            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 221 days ago
                                                               Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 221 days ago
                                                               Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 221 days ago
                                                                  Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Zentric 221 days ago
                                                                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 221 days ago
                                                                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 221 days ago
                                                                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Zentric 221 days ago
                                                                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 221 days ago
                                                                        Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Zentric 221 days ago
                                                                           Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 221 days ago
                                                                              Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 221 days ago
                                                               Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 221 days ago
                                                                  Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 221 days ago
                                                      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? aps 221 days ago
                                                      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Zentric 221 days ago
                                                         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 221 days ago
                                                      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 221 days ago
                                                         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 221 days ago
                                                         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? aps 220 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                          Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                             Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                             Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
                                             Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                                   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                                      Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                                         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago
                                                         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                                         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 222 days ago
                                                            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 222 days ago
                                                            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 222 days ago
                                                               Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 222 days ago
                                                            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 222 days ago
                                                               Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 222 days ago
                                                                  Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 222 days ago
                                                                     Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 222 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                                   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 222 days ago
                                             Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 222 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 222 days ago
                                       Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                          Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 223 days ago
                                             Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 223 days ago
                                                Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Poeten 222 days ago
                                                   Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Elspace 222 days ago
         Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? grisolle 223 days ago
            Re: [ot] Religion = motsatsen till andligt sökande? Anonymous 223 days ago

Webmaster: Apachez