Read Message  

SUBJECT:Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp
FROM:Apachez <registered user>
INFO:http://www.apachez.net
DATE:2018-04-18 09:21
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/209789/51

Du klarar alltsŚ inte att besvara en enkel frŚga?

Svaret pŚ frŚgan šr nej det fanns och har uppenbarligen aldrig funnits nŚgra av dom WMD's som USA pŚstod infŲr FN fŲr att ršttfšrdiga att ha ihjšl ett par hundra tusen civila fŲr att man inte gillade Saddam.

Sen om Saddam hade ett par flaskor klorin, jadu - samma flaskor kan du hitta i valfri svensk matvarubutik idag...

aps wrote Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp at 2018-04-16 09:17
> Saddam Hussein investerade enorma belopp i utveckling av nuklešra,
> kemiska och biologiska vapen samt i ballistiska missiler. De kemiska
> vapnen kom till anvšndning mot kurder och iranier nŚgot dussin gŚnger.
>
> Hans Blix konstaterade 2003 att Irak inte genuint accepterade att
> nedrusta sina massfŲrstŲrelsevapen och att man všgrade redogŲra om
> vart kšnda lager av nervgas och mjšltbrandsbakterier tagit všgen.
>
> https://www.un.org/Depts/unmovic/Bx27.htm
>
> Irak všgrade alltsŚ att fŲlja fredsvillkoren att demonstrera fŲr FN
> att man helt avrustat massfŲrstŲrelsevapen och tog konsekvensen av
> det.
>
> -aps
>
> Anonymous wrote Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp
> at 2018-04-16 04:53
> > Vad fŚr dig att blint lita pŚ vad USA sšger?
> >
> > Hittat WMD i Irak šn?
> >
> > aps wrote Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp at
> > 2018-04-16 03:39

CURRENT THREAD FROMWHEN
Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 189 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 189 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 189 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 189 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Poeten 189 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 189 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 189 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 189 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 189 days ago
               Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Klappasaften 187 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 189 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 188 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 188 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 188 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 188 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Apachez 187 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 187 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 187 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 187 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Zentric 187 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 187 days ago
               Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 187 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 186 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 186 days ago
               Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 186 days ago
               Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 186 days ago
                  Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 186 days ago
               Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Apachez 185 days ago
               Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 185 days ago
               Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 185 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Apachez 185 days ago
               Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 185 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Apachez 185 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 185 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 188 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 188 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 188 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 188 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 187 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Apachez 187 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 186 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Esafix 187 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 187 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Klappasaften 187 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 187 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 187 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 187 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 187 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 187 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp grisolle 187 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 186 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 186 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Zentric 186 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 186 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Zentric 186 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 185 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 184 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 105 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 105 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 105 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp aps 105 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 105 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Apachez 105 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 105 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 105 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 105 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 105 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 104 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 103 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 103 days ago
   Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 79 days ago
      Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 79 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Apachez 79 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Apachez 79 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 79 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Apachez 79 days ago
               Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 79 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 79 days ago
         Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 79 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 79 days ago
            Re: Syrien stoppade 70% av missilerna med sovjetskršp Anonymous 79 days ago

Webmaster: Apachez