Read Message  

SUBJECT:Re: AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap
FROM:Anonymous <185.125.*.*>
INFO: 
DATE:2018-03-12 09:19
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/209253/8

if ($skin_color < 50) {
$gangster_score = $gangster_score + 10;
}

Anonymous wrote Re: AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap at 2018-03-11 02:38
>
>
> https://samnytt.se/artificiell...ttsstatistik-blev-fordomsfull/
>
>
> Artificiell intelligens fick studera brottsstatistik – blev
> fördomsfull
> Vetenskap
> 19 februari, 2018
>
> Ett avancerat datasystem som använder sig av artificiell intelligens
> för att bedöma sannolikheten för att någon ska återfalla i brott pekar
> ut svarta människor som mer kriminella än de faktiskt är. Det
> konstateras i en färsk rapport som publicerats i Science.
>
> Programmet heter Correctional Offender Management Profiling for
> Alternative Sanctions, eller Compas. Det används sedan några år
> tillbaka av bland annat polismyndigheter och domstolar i USA för att
> bedöma sannolikheten för att en brottsling ska återfalla i
> brottslighet.
> Syftet är att utdöma lämpliga påföljder, sätta in rätt åtgärder efter
> avtjänat straff och optimera rättsväsendet så att de som utgör det
> största hotet mot samhället förblir inlåsta medan de som bedöms utgöra
> en lägre risk kan få mildare påföljder eller erbjudas villkorliga
> frigivningar och straff.
> Compas använder sig av ett slags artificiell intelligens och utgår
> ifrån hundratusentals rättsfall för att ”lära sig” att känna igen
> vilka brottslingar som löper störst risk att återfalla i brott. Den
> som använder programmet får på en tiogradig skala (1-10) veta hur pass
> stor risken är att den misstänkte eller dömde brottslingen kommer begå
> nya brott.
> Åtminstone är det så det är tänkt att programmet ska fungera.
> Topphemlig kod
> De senaste åren har Compas mött växande kritik. Bland annat handlar
> kritiken om bristande insyn i hur datasystemet fungerar. En brottsling
> som av Compas bedömts utgöra en hög risk får aldrig veta på vilka
> grunder denna bedömning gjorts. Företaget som utvecklat det,
> Northpointe, vill inte avslöja hur programmets kod ser ut eftersom de
> betraktar den informationen som en företagshemlighet.
> I maj 2016 publicerade Pulitzer-belönade ProPublica en artikel där de
> jämförde ett stort antal rättsfall för att se hur bra Compas var på
> att bedöma återfallsrisker. ProPublica skriver i artikeln att den
> artificiella intelligensen i Compas i större utsträckning bedömer
> svarta som ”hög risk” än vita.
> Bland annat tar ProPublica upp flera exempel på vita förövare som
> bedömts ha en ”låg risk” att återfalla i brottslighet men trots det
> gjort det. Omvänt tas exempel upp på svarta brottslingar som bedömts
> ha en ”hög risk” att begå nya brott, men som levt laglydigt efter
> senaste domen.
> ProPublica nämner även exempel där domare låtit sig påverkas av Compas
> riskbedömningar och dömt ut hårdare straff än de annars skulle ha
> gjort, endast för att programmet hävdat att den åtalade haft en ”hög
> risk” att återfalla i brott.
>
> Diskriminerar svarta?
> Nu har en grupp forskare vid avdelningen för datavetenskap på
> Dartmouth College i Hanover, New Hampshire, kartlagt om det ligger
> något i anklagelserna som publicerades i ProPublica för snart två år
> sedan. Resultatet kan tyckas förvånande.
> Det visar sig för det första att Compas är ungefär lika bra som en
> människa på att avgöra om en brottsling kommer återfalla i
> brottslighet eller inte. För det andra konstateras att den
> artificiella intelligensen i programmet pekar ut svarta som
> oproportionerligt mer benägna att återfalla i brottslighet jämfört med
> vita brottslingar.
> Compas ”vet” inte vilka brottslingar som är vita och vilka som är
> svarta. Rastillhörighet ingår nämligen inte i den information som
> programmet får tillgång till. Alltså kan programmet omöjligen
> systematiskt diskriminera svarta brottslingar på grund av deras
> hudfärg.
> Forskarna bakom rapporten i Science tror därför att det finns andra
> faktorer än ras, men som är relaterade till ras, som gör att Compas
> pekar ut svarta brottslingar som mer kriminella än de faktiskt är.

CURRENT THREAD FROMWHEN
AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap Anonymous 280 days ago
   Re: AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap Apachez 280 days ago
   Re: AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap Anonymous 280 days ago
      Re: AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap Anonymous 280 days ago
         Re: AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap Elspace 280 days ago
   Re: AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap Anonymous 280 days ago
   Re: AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap Anonymous 280 days ago
   Re: AI fick studera brottsstatistik – blev fördomsfull Vetenskap Anonymous 279 days ago

Webmaster: Apachez