Read Message  

SUBJECT:Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator
FROM:aps <registered user>
INFO: 
DATE:2018-01-12 23:39
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/208384/25

Det finns olika sorters kvantdatorer som är bra på olika typer av problem.

Kvantdatorer som bygger på quantum annealing (de från D-Wave) kan lösa optimeringsproblem som "travelling salesman" och kan simulera komplicerade system till jämvikt.

En universell kvantdator som den från IBM har logiska grindar och kan därför köra program baserade på exempelvis Shors och Grovers algoritmer.

-aps

Apachez wrote Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator at 2018-01-12 22:55
> Främsta användarfallet idag är att knäcka krypteringar på en bråkdel
> av den tid det annars hade tagit.
>
> Att spela CS eller Doom eller dyl på en kvantdator lär den dock suga
> för.
>
>
> Harriman wrote Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator
> at 2018-01-11 22:13
> > Det handlar om ett fåtal problem där kvantdatorer kan komma med
> > lösningar. Det kräver att man kan koda problemet i qubits och det är
> > långt ifrån allt som går att göra. Det en kvantdator kan göra är att
> > hitta den bästa lösningen eller några bland det bästa lösningarna på
> > en viss typ av problem men sen klarar den inte ås mycket mer.
> >
> > Anonymous wrote Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars
> > kvantdator at 2018-01-11 18:56

CURRENT THREAD FROMWHEN
[dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 13 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 13 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 13 days ago
      Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 12 days ago
         Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 12 days ago
            Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 12 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 12 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 12 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Harriman 12 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 12 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 12 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Harriman 12 days ago
      Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 12 days ago
      Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator aps 12 days ago
      Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 11 days ago
      Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Apachez 11 days ago
         Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Zentric 10 days ago
            Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator aps 10 days ago
      Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 11 days ago
         Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 11 days ago
            Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 11 days ago
      Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Apachez 11 days ago
         Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator aps 11 days ago
            Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Harriman 10 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Apachez 11 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Poeten 11 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator aps 11 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Apachez 11 days ago
      Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Poeten 10 days ago
   Re: [dagens garv] Sverige ska bygga 50bitars kvantdator Anonymous 10 days ago

Webmaster: Apachez