Read Message  

SUBJECT:Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster.
FROM:aps <registered user>
INFO: 
DATE:2017-10-12 21:49
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/207200/25

Vem vill upplåta en byggnad utan kostnad till en idrottsförening eller välgörenhet om man också får betala skatt för nöjet?

-aps

Anonymous wrote Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. at 2017-10-12 21:42
> Nej, det är en av de enda skatterna som faktiskt fungerar som tänkt
> just för att ingen kan undkomma den. I princip alla andra länder har
> insett detta och har någon form av progressiv fastighetsskatt.
>
> Det du säger var snyftpropaganda för att inte gemene man skulle förstå
> att de som tjänar på detta är de rikaste med sina enorma villor.
> "Gamla Agda 90 år har inte längre råd att bo kvar i sitt 400m2 stora
> släkthem..."
>
> aps wrote Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. at
> 2017-10-12 21:14
> > Skatt på fast egendom har klara nackdelar. Den skogsägare som vill
> > låta gammelskog växa får betala för nöjet då den värderas som om han
> > hade avverkat. Fiskare har inte råd att behålla hem som varit i
> > familjen i hundratals år.
> >
> > På många sätt är det ändå en rimlig metod att göra transfereringar så
> > länge skatten är låg.
> >
> > -aps
> >
> > Anonymous wrote Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster.
> > at 2017-10-12 20:22

CURRENT THREAD FROMWHEN
Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 284 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 284 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 284 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Elspace 283 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
      Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Elspace 283 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
      Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
      Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
               Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
               Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. aps 283 days ago
                  Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
                     Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. aps 283 days ago
                     Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
                        Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
                           Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. aps 282 days ago
                              Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
               Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
                  Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                  Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                     Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. aps 281 days ago
                     Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                     Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                        Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                        Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                           Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                           Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                           Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                              Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Elspace 281 days ago
                                 Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                                    Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                                       Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Elspace 281 days ago
                                       Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                                          Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Elspace 281 days ago
                                       Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                           Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                  Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
                  Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 271 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
               Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Elspace 282 days ago
                  Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. zaphod 283 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. aps 283 days ago
      Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. aps 282 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
               Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
               Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. aps 282 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 283 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
      Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
               Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 271 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 281 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 271 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 270 days ago
               Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 270 days ago
         Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 270 days ago
            Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Elspace 270 days ago
               Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 270 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago
   Re: Arbete ska vara lägst beskattat av alla inkomster. Anonymous 282 days ago

Webmaster: Apachez