Read Message  

SUBJECT:Re: Mattias Karlsson gör bort sig
FROM:Elspace <registered user>
INFO: 
DATE:2017-10-09 13:30
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/207091/30

Är inte det rasistiskt?

root wrote Re: Mattias Karlsson gör bort sig at 2017-10-09 12:30
> "Hur är sifforna fördelade på respektive extremistmiljö?
>
> Säkerhetspolisen har i nuläget valt att inte specificera sifforna..."
>
>
> Vadan detta?
>
>
> Anonymous wrote Re: Mattias Karlsson gör bort sig at 2017-10-05 01:10
> > http://www.sakerhetspolisen.se...-svar-om-extremistmiljoer.html
> >
> > Hur ser hotet från extremistmiljöerna ut?
> > Säkerhetspolisens bedömning är att den våldsbejakande islamistiska
> > miljön fortsätter att utgöra det största hotet. Det beror bland annat
> > på den uttalade avsikten och antalet individer som attraheras och
> > inspireras av det ideologiska budskapet. Den våldsbejakande
> > islamistiska miljön betraktar också hela samhället, alltså alla som
> > inte tror som de, som legitima mål. Även om samma typ av budskap och
> > avsikt finns hos vit makt-miljön och den autonoma miljön, är
> > uppmaningarna inte lika tydliga och sker inte heller i samma
> > omfattning. Vit makt- och den autonoma miljön är främst ett hot mot
> > enskilda individer eftersom de vid sidan av opinionsbildande yttringar
> > regelbundet och systematiskt använder våld, hot och trakasserier för
> > att hindra människor från att mötas, utföra sina uppdrag eller sitt
> > arbete och uttrycka sina åsikter.
> >
> > En uppfattning som förts fram är att det nu sker en upptrappning av
> > våld och hot inom främst vit makt-miljön och den autonoma miljön. Är
> > Säkerhetspolisen av samma uppfattning?
> > Säkerhetspolisen har under flera års tid noterat en ökad aktivitet i
> > både den autonoma miljön och i vit makt-miljön, till exempel i form av
> > offentliga och opinionsbildande aktiviteter. Vi bedömer också att det
> > sistnämnda kommer att öka det kommande året med tanke på valet 2018,
> > och vi vet att flera brott begås i anslutning till offentliga
> > aktiviteter. Men det är viktigt att komma ihåg att ökad synlighet inte
> > är detsamma som ett ökat hot. Och att extremistmiljöerna arbetar
> > intensivt med att bygga upp sitt skrämselkapital som gör att de inte
> > alltid behöver begå brott för att uppfattas som hotfulla.
> >
> >
> >
> > aps wrote Re: Mattias Karlsson gör bort sig at 2017-10-05 00:08

CURRENT THREAD FROMWHEN
Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Metalman 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Elspace 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Elspace 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 384 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 383 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig zaphod 384 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
               Re: Mattias Karlsson gör bort sig zaphod 384 days ago
                  Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
                     Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 383 days ago
                        Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 383 days ago
                           Re: Mattias Karlsson gör bort sig root 379 days ago
                              Re: Mattias Karlsson gör bort sig Elspace 379 days ago
                                 Re: Mattias Karlsson gör bort sig root 379 days ago
                                    Re: Mattias Karlsson gör bort sig Elspace 379 days ago
                                    Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
                                       Re: Mattias Karlsson gör bort sig root 379 days ago
                                          Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
                                             Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 379 days ago
                                             Re: Mattias Karlsson gör bort sig root 378 days ago
                                                Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago
                                                   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago
                                                      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Poeten 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Poeten 384 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig grisolle 379 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 379 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 379 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig grisolle 379 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
               Re: Mattias Karlsson gör bort sig grisolle 379 days ago
                  Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
                  Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 379 days ago
                     Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago
                        Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 378 days ago
                           Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago

Webmaster: Apachez