Read Message  

SUBJECT:Re: Mattias Karlsson gör bort sig
FROM:Anonymous <85.227.*.*>
INFO: 
DATE:2017-10-05 01:10
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/207091/27

http://www.sakerhetspolisen.se...-svar-om-extremistmiljoer.html

Hur ser hotet från extremistmiljöerna ut?
Säkerhetspolisens bedömning är att den våldsbejakande islamistiska miljön fortsätter att utgöra det största hotet. Det beror bland annat på den uttalade avsikten och antalet individer som attraheras och inspireras av det ideologiska budskapet. Den våldsbejakande islamistiska miljön betraktar också hela samhället, alltså alla som inte tror som de, som legitima mål. Även om samma typ av budskap och avsikt finns hos vit makt-miljön och den autonoma miljön, är uppmaningarna inte lika tydliga och sker inte heller i samma omfattning. Vit makt- och den autonoma miljön är främst ett hot mot enskilda individer eftersom de vid sidan av opinionsbildande yttringar regelbundet och systematiskt använder våld, hot och trakasserier för att hindra människor från att mötas, utföra sina uppdrag eller sitt arbete och uttrycka sina åsikter.

En uppfattning som förts fram är att det nu sker en upptrappning av våld och hot inom främst vit makt-miljön och den autonoma miljön. Är Säkerhetspolisen av samma uppfattning?
Säkerhetspolisen har under flera års tid noterat en ökad aktivitet i både den autonoma miljön och i vit makt-miljön, till exempel i form av offentliga och opinionsbildande aktiviteter. Vi bedömer också att det sistnämnda kommer att öka det kommande året med tanke på valet 2018, och vi vet att flera brott begås i anslutning till offentliga aktiviteter. Men det är viktigt att komma ihåg att ökad synlighet inte är detsamma som ett ökat hot. Och att extremistmiljöerna arbetar intensivt med att bygga upp sitt skrämselkapital som gör att de inte alltid behöver begå brott för att uppfattas som hotfulla.aps wrote Re: Mattias Karlsson gör bort sig at 2017-10-05 00:08
> FI uppfattas som oförargliga och AFA är väl inte ens på deras radar...
>
> -aps
>
> Zentric wrote Re: Mattias Karlsson gör bort sig at 2017-10-04 23:45
> > Min kritik av allt som är till vänster om mitten. Är att det inte
> > förekommer någon självkritik alls bland vänstern. Så S, som borde vara
> > ett mittenparti, vågar inte andas någon kritik mot AFA eller F! Allt
> > av rädsla för? Ja, för vad?
> >
> > zaphod wrote Re: Mattias Karlsson gör bort sig at 2017-10-04 22:34

CURRENT THREAD FROMWHEN
Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Metalman 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Elspace 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Elspace 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 384 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 383 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig zaphod 384 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
               Re: Mattias Karlsson gör bort sig zaphod 384 days ago
                  Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
                     Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 383 days ago
                        Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 383 days ago
                           Re: Mattias Karlsson gör bort sig root 379 days ago
                              Re: Mattias Karlsson gör bort sig Elspace 379 days ago
                                 Re: Mattias Karlsson gör bort sig root 379 days ago
                                    Re: Mattias Karlsson gör bort sig Elspace 379 days ago
                                    Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
                                       Re: Mattias Karlsson gör bort sig root 379 days ago
                                          Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
                                             Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 379 days ago
                                             Re: Mattias Karlsson gör bort sig root 378 days ago
                                                Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago
                                                   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago
                                                      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Poeten 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig Poeten 384 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Zentric 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 384 days ago
   Re: Mattias Karlsson gör bort sig grisolle 379 days ago
      Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 379 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 379 days ago
         Re: Mattias Karlsson gör bort sig grisolle 379 days ago
            Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
               Re: Mattias Karlsson gör bort sig grisolle 379 days ago
                  Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 379 days ago
                  Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 379 days ago
                     Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago
                        Re: Mattias Karlsson gör bort sig aps 378 days ago
                           Re: Mattias Karlsson gör bort sig Anonymous 378 days ago

Webmaster: Apachez