Read Message  

SUBJECT:Re: Inga flugor längre? Vad har hänt?
FROM:Apachez <registered user>
INFO:http://www.apachez.net
DATE:2017-08-12 22:21
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/206274/82

Jag ska stava så att du inte förstår:

Bekämpningsmedel

aps wrote Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? at 2017-08-12 20:33
> Neonikotinider är i princip nervgas som modifierats att vara mer
> giftig för insekter och mindre giftig för människor. I liten mängd ger
> de samma typ av skador som nervgas, dvs permanenta nerv- och
> hjärnskador.
>
> -aps
>
> Metalman wrote Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? at 2017-08-12
> 20:05
> > kanske lite hjälp?
> > https://www.svt.se/nyheter/utr...ljogift-som-dodar-bin-forbjuds
> >
> >
> > aps wrote Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? at 2017-08-12 19:09

CURRENT THREAD FROMWHEN
Inga flugor längre? Vad har hänt? Harriman 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Harriman 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Esafix 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 16 days ago
      Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 16 days ago
         Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? aps 7 days ago
            Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 7 days ago
               Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? aps 7 days ago
                  Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 7 days ago
                  Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? aps 7 days ago
                  Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 7 days ago
                  Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 7 days ago
                     Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? aps 7 days ago
                        Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 7 days ago
                        Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? aps 7 days ago
                           Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 7 days ago
                        Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 3 days ago
                           Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? aps 3 days ago
                              Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 3 days ago
                                 Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? aps 3 days ago
                                    Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 3 days ago
                                       Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? aps 3 days ago
                                          Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 3 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Zentric 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Harriman 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 16 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 17 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 16 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
      Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
      Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
      Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Zentric 15 days ago
      Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Harriman 15 days ago
         Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
         Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
         Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
            Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 15 days ago
         Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 9 days ago
            Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Harriman 9 days ago
               Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 9 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Harriman 9 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 9 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Harriman 9 days ago
      Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 9 days ago
         Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Zentric 9 days ago
            Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 9 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 9 days ago
      Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 9 days ago
         Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 9 days ago
            Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 9 days ago
               Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 8 days ago
               Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 8 days ago
                  Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 8 days ago
                  Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 8 days ago
                     Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 8 days ago
                        Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 8 days ago
                           Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 8 days ago
                              Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 7 days ago
                  Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 8 days ago
                     Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 8 days ago
                        Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 8 days ago
                           Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 8 days ago
                              Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 8 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? aps 9 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 8 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 8 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 8 days ago
      Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 8 days ago
         Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 8 days ago
            Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 8 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Zentric 8 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 8 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Anonymous 7 days ago
   Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Apachez 3 days ago
      Re: Inga flugor längre? Vad har hänt? Metalman 3 days ago

Webmaster: Apachez